318 izglītības, kultūras un sporta iestāžu darbinieki tiekas ikgadējā konferencē Ķekavā

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, 24. augustā Ķekavā norisinājās ikgadējā Ķekavas novada izglītības, kultūras un sporta darbinieku konference “Veiksmīgam sākumam”. Tās laikā tika apspriestas jomu aktualitātes, kā arī sveikti jaunie pedagogi.

Šī gada konferenci ar pateicības vārdiem atklāja Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja Linda Zaķe: “Šis visiem ir satraucošs un izaicinājumiem bagāts laiks. Lielu nastu uz saviem pleciem esat iznesuši tieši jūs – izglītības, kultūras un sporta ļaudis –, spējot pielāgoties nemitīgajām pārmaiņām izglītības jomā, par ko vēlos jums pateikt lielu paldies!”

Piedaloties Ķekavas novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Vītolam un Ķekavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājai Inetai Romanovskai, tika sveikti 30 jaunie pedagogi, kuri no šī mācību gada pievienojas Ķekavas novada skolu kolektīviem. Domes pārstāvji izmantoja brīdi, lai kliedētu bažas par skolu tīkla optimizāciju, solot, ka Ķekavas novada skolas slēgtas netiks.

Konferences pirmajā daļā ar lekciju “Nesaprastā kvalitāte” uzstājās ekspertu apvienības FORCEO dibinātājs un vadītājs, LLU mācībspēks Andris Balodis. Runājot par izglītības kvalitātes kritērijiem, A.Balodis atgādināja – izglītības kvalitāte slēpjas nevis rakstītos standartos, bet pašos pedagogos.

Fonda “Plecs” valdes loceklis Georgs Rubenis iepazīstināja ar jaunu atbalsta metodiku pedagogiem – EMU skolu jeb digitālo rīku skolēnu emocionālās labsajūtas noteikšanai, kā arī sniedza praktiskus ieteikumus tā ieviešanā. Ķekavas novada izglītības iestādēs EMU skolu plānots īstenots pirmajā mācību semestrī. Kā atklāja fonda pārstāvis, atbalsta instrumentus jau veiksmīgi izmanto Jelgavas, Liepājas, Cēsu un Ventspils pašvaldības.

Tikmēr par pašu mācībspēku labbūtības, iestādes kolektīvo vērtību un kopības sajūtas nozīmi prezentācijā “Labbūtība caur ētikas prizmu” atgādināja Ķekavas novada pašvaldības speciālistes Baiba Barkāne un Monta Ābele-Sedliņa.

Konferences turpinājumā pedagogi 13 jomu grupās pārrunāja nozares aktualitātes un izaicinājumus, kā arī piedalījās dažādās praktiskajās nodarbībās. Pirmsskolas un sākumskolas skolotāji diskutēja par iespējamiem risinājumiem mācību procesa uzlabošanā un pedagogu sadarbības prasmju veicināšanā. Skolotāji dalījās pieredzē par centralizēto eksāmenu labošanu, alternatīvo mācību formu pielietojumu un citiem aktuāliem jautājumiem.

Praktisko nodarbību laikā tika iepazīta stāstu veidošanas metode valodas apguvē. Lai pilnveidotu digitālo tehnoloģiju pielietojumu izglītībā un uzlabotu mācību procesu, tika organizētas pedagogu apmācības darbam ar interaktīvajām tāfelēm un koplietošanas dokumentiem.

Kopā ar metodiķi, mācību līdzekļu autoru un izdevniecības “Raka” galveno redaktoru Vilni Purēnu tika apspriests mācību līdzekļu pielietojums kompetenču izglītībā.

Kultūras darbinieki, profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas skolu  pedagogi Ķekavas Mūzikas skolā tikās ar Mazsalacas kultūras centra vadītāju un Latvijas Kultūras darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāju  Daci Jurku, lai runātu par kultūras institūciju darbu 2023.

Savukārt, viesojoties Ķekavas novadpētniecības muzejā, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomas pedagogi tikās ar muzeja vadītāju Ināru Rumbinu, lai pārrunātu sadarbības iespējas muzejpedagoģijas jomā.

Ķekavas novada pašvaldība pasakās visiem konferences organizēšanā iesaistītajiem un saka lielu paldies izglītības, kultūras un sporta darbiniekiem par kuplo pārstāvniecību.

Galerija

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,