Projekta ietvaros izveidos mācību kursu skolēniem par saules siltumenerģijas izmantošanu

Ķekavas novada pašvaldība, Erasmus+ programmas “Sadarbības partnerības skolu izglītības sektorā” projekta “Mācīties, mācīties atkārtoti par atjaunojamajiem energoresursiem” ietvaros izstrādās mācību kursu par saules siltumenerģijas izmantošanu 10-14 gadus veciem skolēniem un viņu skolotājiem.

Tāpat projekta ietvaros plānots sagatavot mācību materiālus, kas apvieno teorētiskās zināšanas par saules siltumenerģijas izmantošanas tehniskajiem, organizatoriskajiem, juridiskajiem un finansiālajiem aspektiem. Mācību kurss dos iespēju izglītojamajiem aktīvi iesaistīties un apgūt zināšanas atjaunojamo energoresursu jomā.

Mācību materiāla sagatavošanā vadošais partneris būs Spānijas Ceip La Santa Cruz pamatskola, bet tā sagatavošanā piedalīsies visi projekta partneri. Mācību materiāls būs brīvi pieejams projekta mājas lapā un visu projekta partneru pieejamajos informācijas kanālos, tie būs pieejami visām novada skolām.

Projektu finansē no Eiropas Savienības Erasmus+ programmas “Sadarbības partnerības skolu izglītības sektorā” līdzekļiem, Ķekavas novada pašvaldībai piešķirts finansējums 41 620 eiro apmērā.

Projektā piedalās un to īsteno partneri no Spānijas, Nīderlandes, Turcijas, Grieķijas, Islandes un Latvijas.

Projektu plānots realizēt līdz 2024.gada 31.oktobrim.

Ķekavas novada pašvaldība jau iepriekš ir pievērsusi īpašu uzmanību, lai vairotu skolēnu zināšanas par zaļo domāšanu, atkritumu šķirošanu, energoefektivitāti un energotaupību. 2021. gadā, īstenojot Eiropas Klimata Iniciatīvas (EUKI) programmas projektu “Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai energoefektivitātes jomā”, tika noorganizētas “Enerģijas dienas” skolēniem, konkurss ‘’Enerģijas taupīšanas detektīvi’’, energoauditu process Ķekavas novada izglītības iestādēs, kā arī LED lampu nomaiņa Ķekavas vidusskolā. Tāpat izveidoti izglītojošie videomateriāli, kas apskata tādas tēmas, kā vide, klimata pārmaiņas un energoefektivitāte.

 

Administratīvā pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

6 notikumi,

9 notikumi,

8 notikumi,

10 notikumi,

7 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

7 notikumi,

10 notikumi,

Viss būs labi

9 notikumi,

7 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PAVASARIS | Ukuleles koncerts

Muzeju nakts 2024

6 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

4 notikumi,

6 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

5 notikumi,

3 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

2 notikumi,