Skolēnu sabiedriskā transporta izdevumi tiks segti pilnā apmērā

Ķekavas novada dome 27.aprīlī atbalstījusi ieceri, kas paredz, ka turpmāk pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu skolēniem braukšanas izdevumi par sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos, tiks kompensēti 100% apmērā.

Kompensācija tiks segta par braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Ķekavas novada pašvaldības izglītības iestādei un atpakaļ.

Saistošo noteikumu projekts tapis, lai nodrošinātu vienādas atbalsta iespējas visiem Ķekavas novada izglītības iestāžu izglītojamajiem.

Pirms Administratīvi teritoriālās reformas, Ķekavas novadā braukšanas izdevumus par sabiedrisko transportu 100% apmērā sedza skolēniem no 1. līdz 9. klasei, bet 10.-12. klašu skolēniem braukšanas izdevumi tika segti 50% apmērā. Baldones novadā braukšanas izdevumus par sabiedrisko transportu 100% apmērā sedza skolēniem no 1. līdz 12. klasei. Jaunie noteikumi noteiks vienotu kārtību, kādā iestāžu izglītojamie, kuri izglītību iegūst Ķekavas novada pašvaldības iestādēs var saņemt kompensācijas par sabiedriskā transporta izmantošanu.

Pašvaldība nekompensē braukšanas izdevumus izglītojamo pārvadājumiem brīvdienās, svētku dienās, izglītojamo brīvlaikos, kā arī laikā, kad mācības izglītības iestādēs nenorisinās.

Saistošie noteikumi 12/2022 Kārtība, kādā Ķekavas novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu” apstiprināšanu 

 

 

Administratīvā pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Dabas pieskāriens aplim

Lieldienu Jampadracis

-

Lieldienu Jampadracis

5 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

5 notikumi,

9 notikumi,

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

Tauriņš Seniors

12 notikumi,

9 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

11 notikumi,

Pavasara ziedu valsis

10 notikumi,

7 notikumi,

8 notikumi,

16 notikumi,

9 notikumi,

11 notikumi,

11 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa nodarbība

11 notikumi,

13 notikumi,

Melnais samts

13 notikumi,

Baisule

10 notikumi,

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

8 notikumi,

Marijas klusums

8 notikumi,