Iedzīvotāji ir aicināti augustā balsot par līdzdalības budžeta idejām

Iedzīvotāju balsojumam nodotas 15 līdzdalības budžeta konkursam iesniegtās idejas infrastruktūras attīstībai. Ķekavas novadā deklarētie iedzīvotāji, kas sasnieguši 16 gadu vecumu, aicināti no 1. līdz 31. augustam nobalsot par vienu ideju katrā no trīs balsošanas grupām. Nobalsot var elektroniski lemejs.lv/kekava/ vai klātienē Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros Ķekavā, Baložos un Baldonē.

Lai veicinātu apkaimju attīstību, pašvaldība pirmo gadu izsludinājusi Ķekavas novada līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu ar kopējo budžetu 170 000 eiro (ieskaitot PVN). Pirmajam sabiedrības rosinātu ideju konkursam kopumā tika pieteiktas 18 projektu idejas. Visu iesniegto priekšlikumu atbilstību nolikuma prasībām aizvadītajā mēnesī izvērtēja komisija, kuras sastāvā bija teritorijas un ainavu plānotāji, būvinženieris, finansists un citi pašvaldības speciālisti.

Šogad iedzīvotāju balsojumam kopumā nodotas 15 fizisku un juridisku personu rosinātās idejas, kas atbilda konkursa prasībām. Infrastruktūras attīstībai iesniegto ideju vidū ir bērnu rotaļu un sporta laukumu, tūrisma objektu un atpūtas vietu, kā arī pieturvietu labiekārtošanas, stāvlaukumu izbūves un dzeramā ūdens brīvkrānu uzstādīšanas projektu idejas.

Atbilstoši komisijas lēmumam, nākamajā kārtā neiekļūst projekta ideja “Radošā oranžērija UPE’S ART”, tās gala realizācijas izmaksām pārsniedzot šogad noteikto budžeta apmēru, projekta ideja “Sajūtu istaba “Saujiņa laimes””, kam iztrūkst publiskās pieejamības  nodrošinājuma, kā arī “Virtuālās tūres izveide Ķekavas novadā”, kas kā digitāls risinājums, saskaņā ar šī gada konkursa nolikumu, neietilpst nevienā no balsošanas teritorijām.

Kā stāsta vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja Kristīne Danovska, Ķekavas novada līdzdalības budžeta ideju konkursa pilotprojekts bijis izaicinošs ne tikai tā dalībniekiem, bet arī organizatoriem: “Visas konkursam iesniegtās idejas ir realizēšanas vērtas! Kaut arī trīs no tām neatbilda konkursa noteikumiem, to iesniedzēji ir aicināti veikt nepieciešamās korekcijas un iesniegt ideju nākamgad, kad tiks pārskatīts konkursa nolikums, precizējot to atbilstoši pilotprojekta laikā gūtajai pieredzei.”

Prasībām atbilstošās idejas ierindotas trīs balsošanas grupās – astoņi projekti pilsētas kategorijā (Baldonē, Baložos un Ķekavā), pieci projekti kategorijā “teritorija virs 500 iedzīvotājiem” (Daugmalē, Katlakalnā un Rāmavā) un divi – balsošanas kategorijā “teritorija zem 500 iedzīvotājiem” (Daugmales pagastā un Mellupos). Ar visām iesniegtajām idejām un to vizualizācijām iespējams iepazīties mājaslapas sadaļas kekava.lv/lidzbudzetesana interaktīvajā kartē, informatīvajā izdevumā “Ķekavas novads”, kā arī balsošanas vietnē lemejs.lv/kekava/.

Iedzīvotāju balsošana norisinās no 1. līdz 31. augustam, un tajā var piedalīties 16 gadu vecumu sasniegušas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas Ķekavas novadā. Nobalsot iespējams digitālajā koplemšanas platformā lemejs.lv/kekava/ vai arī klātienē kādā no klientu apkalpošanas centriem Ķekavā, Baložos vai Baldonē. Katram balsstiesīgajam novada iedzīvotājam ir trīs balsis – pa vienai katrā balsošanas grupā. Balsojums tiks ieskaitīts, tikai nododot visas trīs balsis.

Sabiedrības līdzdalības budžeta konkursa rezultāti tiks paziņoti septembrī, bet trīs balsojumā uzvarējušo ideju īstenošanu pašvaldība uzsāks jau šoruden.

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Dabas pieskāriens aplim

Lieldienu Jampadracis

-

Lieldienu Jampadracis

5 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

5 notikumi,

9 notikumi,

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

Tauriņš Seniors

12 notikumi,

9 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

11 notikumi,

Pavasara ziedu valsis

10 notikumi,

7 notikumi,

8 notikumi,

16 notikumi,

8 notikumi,

8 notikumi,

10 notikumi,

10 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa nodarbība

10 notikumi,

12 notikumi,

Melnais samts

13 notikumi,

Baisule

9 notikumi,

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

6 notikumi,

8 notikumi,

Marijas klusums

8 notikumi,