Ķekavas novada pašvaldība atbalsta nevalstisko organizāciju iesniegtos projektus

Noslēdzoties projektu konkursam, saskaņā ar Ķekavas novada domes 2022. gada 2. marta noteikumiem “Par Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējumu sabiedrības integrācijas, izglītošanas, aktīva dzīvesveida  un kultūras iniciatīvu projektiem” atbalstīti 11 projektu pieteikumi un kopējā atbalsta summa 39 289 EUR. Līgumu parakstīšanas process ir noslēdzies ar 11 projektu iesniedzējiem. Projektus realizēs dažādās novada apkaimēs.

Atbalstītie projekti:

 • “Pensionāru saliedēšanās pasākumi”, projekta iesniedzējs Baldones novada pensionāru biedrība “Sābri”;
 • “Baložu senioru biedrības darbība”, projekta iesniedzējs Baložu senioru biedrība;
 • Teātra izrāde “Preilenīte”, projekta iesniedzējs Biedrība “Aīda”;
 • “Būsim aktīvi un veseli!”, projekta iesniedzējs BDR “Ķekavas un Bordesholmas draudzības biedrība”;
 • “Novecosim aktīvi”, projekta iesniedzējs Biedrība “Polārblāzma”;
 • “Aktīvs cilvēks – laimīgs cilvēks!”, projekta iesniedzējs Biedrība “Polārblāzma”;
 • “Augam viedi un veseli Mežiniekos!”, projekta iesniedzējs Biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai”;
 • “Grupu nodarbības sieviešu atbalstam”, projekta iesniedzējs “KL Tenisa klubs-Ķekava”;
 • “Ķekavas novada ūdensmalu pieejamības karte un rekomendācijas ūdensmalu attīstībai”, projekta iesniedzējs Biedrība “Ūdensmalu attīstībai”;
 • “Pļavas spēks”, projekta iesniedzējs Biedrība “Dzīvā pļava”;
 • Tradicionālās muzicēšanas un dejas popularizēšana starptautiskajā festivālā “Rijas balle”, projekta iesniedzējs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dabas zirgi”.

Finansiālais atbalsts tika piešķirts projektu pieteikumiem, kuru mērķis bija sabiedrības integrācijas, izglītošanas pasākumu īstenošana, aktīva dzīvesveida veicināšana, kultūras un mākslas popularizēšanas veicināšanas pasākumi.

Pretendēt uz finasiālu atbalstu varēja nevalstiskās organizācijas, kuru juridiskā adrese reģistrēta Ķekavas novadā un aktivitātes realizēs Ķekavas novada administratīvajā teritorijā un ieguvēji no projekta rezultātiem būs Ķekavas novada iedzīvotāji.

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,