Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas direktora amatā iecelta Diāna Virse

Šodien, 13.jūlijā, Ķekavas novada domes vienbalsīgi lēma, ka par Jāņa Dūmiņa Baldones Mūzikas skolas direktori tiks iecelta Diāna Virse.

Kopumā D.Virses pedagoģiskais darba stāžs ir vairāk nekā 20 gadi. No tiem Jāņa Dūmiņa Mūzikas skolā ir strādājusi astoņus gadus kā direktora vietniece izglītības jomā un no pagājušā gada novembra bijusi direktora pienākumu izpildītāja. Paralēli šiem amata pienākumiem, Mūzikas skolas audzēkņiem māca flautas spēli, muzicē un piedalās dažādos konkursos. Darbu kā Mūzikas skolas direktore uzsāks 2022.gada 1.augustā.

Jāņa Dūmiņa Baldones mūzikas skolas direktores pienākumos ietilps radīt labvēlīgu vidi radošai un inovatīvai darbībai, izglītojamo piesaistei un iesaistei, kā arī nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu. Kā atzīst Diāna Virse, domājot par Jāņa Dūmiņa Mūzikas skolas Attīstības vīziju: “Tā ir izglītības iestāde, kurā tiek nodrošināta kvalitatīva profesionālās ievirzes izglītība, tā ir konkurētspējīga ar citām mūzikas skolām, tā saglabā un turpina Baldones pilsētas vērtības un tradīcijas, dod iespēju Baldones bērniem attīstīt savus talantus un iegūt daudzpusīgu izglītību.”

 

Administratīvā pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Izstāde “Mēs krāsās”

Baltais klusums

6 notikumi,

-

Uzvārdu un vārdu stāsti

6 notikumi,

9 notikumi,

Gandrīz vecpuisis

10 notikumi,

Sirds Likums

8 notikumi,

6 notikumi,

-

Sveču liešanas darbnīca

6 notikumi,

7 notikumi,

Dabas pieskāriens aplim

Ceļojums pavasarī

PAR VĪRIEŠIEM

7 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

Mīlestības stāsti džezā

6 notikumi,

-

Rotu meistarklase

4 notikumi,

6 notikumi,

6 notikumi,

Tautas tradīciju pūrs

6 notikumi,

Nakts krustaceļš

TAURIŅŠ SENIORS

6 notikumi,

Stāstu stunda ģimenēm

4 notikumi,

5 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa nodarbība