Baldones centrālo ielu pārbūve tiek virzīta tālāk

Ķekavas novada dome apstiprinājusi publiskās apspriešanas rezultātus par koku ciršanas ieceri divu būvprojektu ietvaros Baldonē, atbalstot pilsētas centrālo ielu pārbūves projektu tālāku virzību. Tāpat dome lēmusi paredzēt jaunu koku stādījumus Baldonē.

Lai rekonstruētu Baldones pilsētas centrālās ielas, plānots realizēt divus būvprojektus – Valsts reģionālā autoceļa P91 Mežvidi-Baldone, jeb Rīgas ielas posma pārbūvi un Ķeguma prospekta pārbūvi no Parka ielas līdz Tilta ielai Baldonē. Tā kā abu būvprojektu realizācija paredz aptuveni 90 augošu koku izciršanu publiskos apstādījumos Baldones pilsētas teritorijā, Ķekavas novada pašvaldība no 23. augusta līdz 13. septembrim izsludināja divas publiskās apspriešanas par koku ciršanas ierosinājumu.

Publiskās apspriešanas laikā par koku ciršanu būvprojekta “Valsts reģionālā autoceļa P91 Mežvidi-Baldone posma 2,05 – 3.25 km pārbūve” ietvaros kopumā tika saņemtas 67 anketas, no kurām 52 atzītas par derīgām. Koku ciršanas iecere atbalstīta 32 anketās, daļēji atbalstīta septiņās, bet noraidīta – 13 derīgajās anketās. Tikmēr par koku ciršanas ieceri Ķeguma prospekta rekonstrukcijas laikā iesniegtas 49 anketas, 32 no tām atzītas kā derīgas. Atbalsts koku ciršanas iecerei izteikts 25 anketās, daļējs atbalsts – trīs anketās, bet noraidījums – četrās derīgajās anketās.

Publiskajās apspriedēs par nederīgām kopumā atzītas 32 anketas, kurās netika norādīts konkrēts objekts. Atbalsts koku ciršanai tika izteikts 12 nederīgajās anketās, bet pārējās 20 pausts noraidījums.

Kā jau informēts, Rīgas ielas posma pārbūve paredz ielas asfalta, betona bruģa, nesaistītu minerālmateriālu un laukakmeņu segumu izbūvi brauktuvei, pieslēgumiem un ietvēm, ielas nomaļu sakārtošanu, teritorijas apzaļumošanu nogāzēs, caurteku tīrīšanu un lietus ūdens kanalizācijas sakārtošanu. Rīgas ielas posms no stadiona līdz krustojumam ar Parka ielu atrodas VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) pārziņā, kas organizēs ielas pārbūvi.

Arī pašvaldības īpašumā esošajā Ķeguma prospekta posmā no Parka ielas līdz Tilta ielai plānota asfalta un nesaistītu minerālmateriālu segumu izbūve brauktuvei, ietvei un nomalēm, ietves aizsargnorobežojumu, teritorijas apzaļumošanu nogāzēs, ūdensvada, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas izbūve, kā arī apgaismojuma balstu izbūve. Ķekavas novada dome lēmusi veikt rekonstrukcijas darbus atbilstoši SIA “Global Project” projektētajiem risinājumiem, kā arī paredzēt jaunu koku stādījumus, atbilstoši nocirsto koku skaitam.

Būvprojekta risinājuma materiāli: izcērtamo koku saraksts un ceļa plāns.

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,