Aktuālā informācija par Pļavniekkalna sākumskolas būvniecības gaitu

Lai risinātu augsto pieprasījumu pēc pirmskolas un vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumiem, tieši izglītības joma ir viena pašvaldības prioritātēm, pieņemot budžetu, jau vairāku gadu garumā. Plānojot šī gada budžetu, ņemtas vērā katra novada apkaimes vajadzības, tā, piemēram,  Pļavniekkalna sākumskolas piebūves būvniecībai atvēlēti 2 090 370 eiro, tajā skaitā 1 764 065 eiro aizņēmums no Valsts kases.

Ķekavas novada Attīstības programmas 2014.-2020. gadam, Investīciju plāns 2018.-2020.gadam (2022.gada aktualizācija), kurā paredzēts “Pabeigta Pļavniekkalna sākumskolas ēkas piebūve (1.kārta) un veikta esošās skolas pārbūve (2.kārta) ar indikatīvo summu: 6 917 900” un publiski pieejamais iepirkumu plāns apliecina skaidru domes redzējumu par tālāko Pļavniekkalna sākumskolas attīstības konceptu, kas jau tiek īstenots, šobrīd esot aktuālam iepirkumam par “Pļavniekkalna sākumskolas pārbūve Pļavniekkalna ielā 20, Katlakalnā, Ķekavas novadā izbūves būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi” (45000000-7) (piedāvājumi tiks atvērti 13.06.2022.)

Par Pļavniekkalna sākumskolas attīstību lemj speciāla darba grupa, kurā kopš 2020.gada vasaras ir iekļauta arī direktore Agita Baltmane. Jomas speciālistiem analizējot skolēnu pieteikumu intensitāti, citu novadu praksi, kā arī ņemot vērā to, ka pašreizējā Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodā nav pieejams līdzfinansējums skolas būvdarbiem un pašvaldības aizņēmumu portfelis neatļauj uzņemties tik lielas finansiālas saistības, kādas izmaksātu jaunas un lielas skolas būvniecība, secināts, ka skolas piebūve ir optimālākais risinājums un tajā plānots:

 • ēdināšanas bloks 150 m2, ar atsevišķu izeju uz iekšpagalmu, kur paredzēts pievest produktus. Ēdināšanas blokā bez ēdamzāles paredzēt, personāla ģērbtuves telpu (6 līdz 8 m2) un ēdiena sadales telpu  (15 līdz 20 m2)  ar vietu virtuves aprīkojumam (plīts, cepeškrāsns, ledusskapis, saldētava, trauku mazgājamā mašīna, gaisa nosūcējs, virtuves galdi un izlietnes, grīdā paredzēt izbūvētu trapu un atbilstoši būvnormatīvu prasībām nodrošināt ventilācijas sistēmas darbību;
 • lifts līdz 3 stāvam;
 • sanitārais mezgls, atbilstoši skolēnu skaitam un palīgtelpa apkopējai;
 • sanitārais mezgls personālam ar nodrošinātu vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām – 1 telpa 1.stāvā;
 • garderobe savienojošā telpā (pārējie skapīši esošajā skolas ēkā);
 • klases telpas, kas paredzētas 26 skolēniem (katras klases platība ne mazāk kā 52 m2) – 12 telpas;
 • Skolotāju istaba vismaz 30 m2;
 • Skolotāju ģērbtuve vismaz 15 m2;
 • Noliktavas telpa vismaz 10 m2;
 • Tehniskā telpa vismaz 10 m2;
 • Aktu zāle ar skatuvi un tehnisko telpu 200 m2;
 • otrā stāva konstrukcijas pie vecā korpusa (kadastra litera nr. 8070 007 0576001) paredzēt tādas, lai II kārtā būtu iespējams izveidot durvis pārejai uz veco korpusu arī 2.stāva līmenī;
 • Otrajā stāvā virs ēdināšanas bloka paredzēt aktu zāli vismaz 200 m2 platībā (ieskaitot tehnisko telpu 20m2) ar divslīpju savietotā jumta un jumta logu izbūvi griestu augstuma palielināšanai. Aktu zāles ieejai jāparedz blakus kāpņu telpa, lai nokļūšana aktu zālē no pirmā stāva, nebūtu jāorganizē gar otrā stāva mācību klašu kabinetiem;
 • Papildus aktu zālei paredzēt virs grīdas līmeņa paaugstinātu skatuvi ar pakāpieniem, kas izmantojami arī kā podesti, vismaz 35 cm plati. Skatuvei paredzēt kulises un elektriski veramu priekškaru. Skatuves izmērus un nepieciešamo grīdas slīpumu projektējot saskaņot ar pasūtītāju un skolas direktori;
 • Pārējā jaunās piebūves daļā paredzēt mansardstāva ar jumta logiem izveidi, kur iespējams izvietot kādas no nepieciešamajām mācību vai palīg telpām;
 • Trešajā stāvā (mansardstāvā) izvietot, ne mazāk kā 3 mācību klases, un ne vairāk kā 4 mācību klases;
 • Izbūvējot jaunbūvi nedrīkst pasliktināt esošās ēkas (kadastra lit. 8070 007 0576 001) tehnisko stāvokli. Tai skaitā izraisīt plaisu rašanos un pamatu sēšanos.

Tas nozīmē, ka skolēniem būs moderna, estētiska, ar plašākām telpām un sakoptu vidi mācību procesa nodrošināšanai skola, kas savu kapacitāti būs palielinājusi līdz 312 vietām.

Piebūves būvniecības darbi plānot tā, lai maksimāli netraucētu skolas darbībai. Šobrīd plānots, ka līguma izpildes termiņš ilgs 18 mēnešus no līguma abpusējas parakstīšanas dienas (ieskaitot būvekspertīzes (1 mēnesis) veikšanas termiņu), bet ne ilgāk, kā 2023. gada 15. decembris. Kamēr norit projektēšanas darbi, skolēni mācības turpina skolas esošajās telpās un režīmā, bet, uzsākoties būvniecībai, mācību process tiks turpinās Ķekavas “sākumskolas” (sarkanās ēkas) telpās.

2022.gada 12.aprīlī Ķekavas novada Domes priekšsēdētājs Juris Žilko ir ticies ar skolas pedagogiem un izklāstījis aktuālo situāciju par plānoto būvniecības ieceri. Savukārt, 2022.gada 25.maijā norisinājās tikšanās ar skolēnu vecākiem un arī turpmāk Ķekavas novada pašvaldība informēs par skolas attīstības procesa gaitu. Normatīvie akti neparedz, ka šajā gadījumā būtu bijusi jārīko publiskā apspriešana. Pie tam jāņem vērā apstāklis, ka esošajā vietā jau ir skolas piebūve un jaunbūvēta piebūve nemaina ēkas funkcionalitāti.

 

Administratīvā pārvalde
09.06.2022

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Izstāde “Mēs krāsās”

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

-

PASTKARTE NO ROMAS

6 notikumi,

Tauriņa stāsts

Danču vakars

5 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

7 notikumi,

Pansija pilī

7 notikumi,

Baltais klusums

KUR PAZUDIS VILKS?

Bez mīlestības nedzīvojiet

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Sirsniņdienas darbnīca

8 notikumi,

-

Vai esi drošs internetā?

7 notikumi,

-

Danču vakars

7 notikumi,

PASAKAS KOKLĒM UN BALSĪM

7 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

10 notikumi,

Pansija pilī

9 notikumi,

MĪTI UN LEĢENDAS

7 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Uzvārdu un vārdu stāsti

5 notikumi,

8 notikumi,

Gandrīz vecpuisis

9 notikumi,

Sirds Likums

6 notikumi,