Ķekavas vidusskola aicina darbā pedagogus

 • sākumskolas skolotāju;
 • angļu valodas skolotāju 26 kontaktstundas;
 • otrās svešvalodas skolotāju (zviedru vai norvēģu vai cita Eiropas Savienības valoda) – 2024./2025.mācību gadā 4 kontaktstundas (nākotnē kontaktstundu skaits pakāpeniski palielināsies);
 • teātra mākslas skolotāju 6-11 kontaktstundas;

TEV PIEMĪT:

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”, vai studējošs;
 • prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, prasme strādāt komandā;
 • teicamas komunikācijas prasmes ar izglītojamiem, vecākiem un kolēģiem, spēja komunicēt klātienē un izmantot aktuālākos tiešsaistes komunikācijas rīkus un paņēmienus.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • darbu dinamiskā, mūsdienīgā un strauji augošā pašvaldībā;
 • iespēju strādāt profesionālā komandā un materiāltehniski labi nodrošinātā darba vidē, to pilnveidojot un īstenojot ar inovatīvām idejām;
 • atalgojumu no 1705 EUR līdz 1745 EUR  bruto mēnesī, par vienu likmi (36 stundas), saskaņā ar apstiprināto pedagogu tarifikāciju;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes perioda beigām.

Ja arī Tu vēlies būt daļa no mūsu draudzīgās, radošās un uz izaugsmi vērstās  komandas, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli.

Iesniedzamie dokumenti iesniedzami Ķekavas novada pašvaldības iestādē “Ķekavas vidusskola” ar norādi “Pieteikums pedagoga amatam”, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi, Gaismas ielā 9, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123, vai nosūtot uz elektronisko pasta adresi kekavas.vidusskola@kekava.lv . Informatīvais tālrunis 29391623. Sīkāka informācija par skolu www.vidusskola.kekava.lv .

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti trīs mēnešu laikā pēc atlases noslēguma.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

2 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

2 notikumi,

1 notikums,

2 notikumi,