Daugmales pamatskolas skolēni piedalās starptautiskā projektā

Daugmales pamatskolā no 6.-10.jūnijam viesojās ārvalstu skolēni un skolotāji no Grieķijas, Kipras, Polijas un Portugāles pamatskolām. Tie ir Daugmales pamatskolas partneri Erasmus+ projekta “Second Life” ietvaros. Projekts apvieno minēto valstu pamatskolas ar mērķi veicināt skolēnu apziņas veidošanu par saprātīgu patēriņu un vides ilgtspējību, veicināt izpratni par tādām problēmām kā klimata pārmaiņas, atkritumu pārstrāde un otrreizēja izmantošana, cilvēka ietekme uz dabu un enerģijas taupīšana.

Starp visām iesaistītajām skolām notiek pieredzes apmaiņa par vides izglītības principu integrāciju skolu mācību procesā akcentējot, ka vides izglītība ir saistīta ar dažādu būtisku prasmju attīstību – uzņēmējdarbību, loģisko un kritisko domāšanu, komunikāciju, patstāvīgu lēmumu pieņemšanu un plānošanu.

Latvijā notiekošo pasākumu ietvaros visas delegācijas viesojās Ķekavas novada pašvaldībā, kur tikās ar domes priekšsēdētāju, noskatījās pašvaldības speciālistu sagatavoto prezentāciju par Ķekavas novada paveikto zaļā dzīvesveida stiprināšanā un “ekoloģiskās pēdas” mazināšanā, un dalījās iespaidos par gūtajām atziņām.

Latvija Daugmales pamatskola šajā projektā ir koordinatori. Šī ir pēdējā no sešām skolēnu un skolotāju apmaiņas vizītēm un projekts tuvojas noslēgumam. Piektdien, 10.06. projekts tiks izvērtēts un pārspriestas projektā iegūtās jaunās prasmes un zināšanas.

Erasmus + KA2 school strategic partnerships for schools, project

Second life “2019-1-LV01-KA229-060396_PROJECT MEETING IN LATVIA  from 06/06/2022-10/06/2022

Projekta koordinatore Žanete Ceļmalniece

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Dabas pieskāriens aplim

Lieldienu Jampadracis

-

Lieldienu Jampadracis

5 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

5 notikumi,

9 notikumi,

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

Tauriņš Seniors

12 notikumi,

9 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

11 notikumi,

Pavasara ziedu valsis

10 notikumi,

7 notikumi,

14 notikumi,

8 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa nodarbība

9 notikumi,

9 notikumi,

Melnais samts

10 notikumi,

Baisule

8 notikumi,

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

7 notikumi,

Marijas klusums

7 notikumi,