Noslēdzies jauniešu iniciatīvu projektu konkurss

2022. gada 25. aprīlī noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana uz Eiropas savienības fondu programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts 8.3.4.0/16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PUMPURS”) ietvaros organizēto jauniešu iniciatīvu konkursu darbā ar jaunatni iesaistītām biedrībām, organizācijām un nodibinājumiem. Pēc projektu konkursa pieteikumu saņemšanas projekta vērtēšanas komisija ir izvērtējusi saņemtos iesniegumus un ir ticis pieņemts lēmums par projekta rezultātiem.

Projektā piedalījās 3 biedrības, no kurām tiek apstiprināti 2 projekti – biedrības “Justies labi” projekts “Saki “JĀ” savai nākotnei” un biedrības “Rites Attīstība” projekts “Savienojums bez tīkla Vol.2”.

Biedrības “Justies labi” projekts “Saki “JĀ” savai nākotnei” plānots ar norises laiku no 2022. gada jūnija līdz decembra nogalei un norisināsies Ķekavā. Attiecīgā projekta mērķis ir motivēt jauniešus apzināties savas ikdienas izvēles, lai veicinātu atbildības uzņemšanos par savu dzīvi un izvēlēm. Kā galvenās aktivitātes tiek plānots pārgājiens dabā un trīs dienu darbs grupā ar mērķi veicināt personības pilnveidi caur diskusijām, spēlēm, darbiem grupās, veicot pašrefleksijas uzdevumus, kā arī analizējot situācijas, savu attieksmi pret tām un rīcību tajās, tāpat caur sportiskām aktivitātēm ļaut jauniešiem apzināties savu atbildību veicot ikdienas izvēles – radīt instrumentus sevis motivācijas paaugstināšanai un noturēšanai. Kā sasniedzamais rezultāts ir plānots, ka jaunietis ir apzinājies savus “kādēļ” viņam zūd motivācija un viņš ir gatavs par to uzņemties atbildību – atrast savus “kādēļ” turpināt mācības un pabeigt skolu, kā arī projekta laikā tiks izstrādātas praktiskas metodes, kuras viņš var pielietot savā ikdienā, lai atjaunotu un uzturētu savu motivāciju.

Savukārt biedrības “Rites Attīstībai” projekts “Savienojums bez tīkla Vol.2” plānots ar norises laiku no 2022. gada augusta līdz 2023. gada jūnija otrajai pusei un norisināsies Baldonē. Projekta “Savienojums bez tīkla Vol.2” mērķis – atjaunot pandēmijas laikā zaudēto cilvēcisko kontaktu, pilnveidot skolēnu spēju sadarboties komandā, kā arī dot iemaņas un zināšanas par vērtībās balstītu līderību. Projekta laikā, katrai klasei individuāli tiks izveidoti 6 piedzīvojumu un saliedēšanas pasākumi. Pasākumu galvenais mērķis ir palīdzēt jauniešiem apzināties savu lomu kolektīvā, savas vērtības, savas stiprās puses, kā arī stiprināt draudzības saites un sarunas. Šo saliedēšanas pasākumu laikā jauniešiem būs iespēja apgūt:

– mani komunikācijas stili, mana loma grupā, komandā, klasē, nevardarbīga komunikācija;

– mana un apkārtējo klases biedru motivācija, manas stiprās puses, manas vērtības;

– līderības stili, un kāda veida līderis esmu es pats/pati, sadarbības un iekļaušanas veidi;

– āra dzīves iemaņas;

– radošās domāšanas tehnikas;

– atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana;

– spēja reflektēt par paveikto un spēja rast risinājumus.

Ar šiem pasākumiem biedrības mērķis ir panākt saliedētu, iekļaujošu un atbalstošu klasi, kas var dot motivāciju nākt uz skolu.

Sīkāku informāciju par projektu īstenošanu, iespējām pieteikt jauniešu dalību projektā u.c. informāciju ir iespējams uzzināt, sekojot līdzi @jickekava, kā arī projektus iesniegušo biedrību sociālo tīklu platformām, kā arī, rakstot Ķekavas novada jaunatnes jomas darbiniekiem uz jic@kekava.lv

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

09.06.2022

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

Ķekavas novadpētniecības muzejā būs apskatāma izstāde “Mana kāzu kleita”

Saule mani mīl

3 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

3 notikumi,

-

Izrāde SKURSTEŅSKRĀPIS

3 notikumi,

3 notikumi,

2 notikumi,

3 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

2 notikumi,

4 notikumi,

2 notikumi,

3 notikumi,