Baldones vidusskola aicina darbā angļu valodas skolotāju

Ķekavas novada pašvaldība, NMR kods 90000048491, pašvaldības iestādē “Baldones vidusskola” aicina darbā angļu valodas skolotāju.

TEV PIEMĪT:

  • izglītība atbilstoši noteikumiem par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību, vai studējošs;
  • prasme patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, prasme strādāt komandā;
  • teicamas komunikācijas prasmes ar izglītojamiem, vecākiem un kolēģiem, spēja komunicēt klātienē un izmantot aktuālākos tiešsaistes komunikācijas rīkus un paņēmienus.

MĒS PIEDĀVĀJAM:

  • darba laiku 24 kontaktstundas nedēļā;
  • darbu dinamiskā, mūsdienīgā un strauji augošā pašvaldībā;
  • iespēju strādāt profesionālā komandā un materiāltehniski labi nodrošinātā darba vidē, to pilnveidojot un īstenojot ar inovatīvām idejām;
  • atalgojumu 1300,00 EUR bruto mēnesī, par vienu likmi, saskaņā ar apstiprināto pedagogu tarifikāciju;
  • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
  • sociālās garantijas;
  • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes perioda beigām.

Ja arī Tu vēlies būt daļa no mūsu draudzīgās, radošās un uz izaugsmi vērstās komandas, sūti savu CV un pieteikuma vēstuli.

Iesniedzamie dokumenti iesniedzami Ķekavas novada pašvaldības iestādē “Baldones vidusskola” līdz 2023.gada 30.jūnijam,  ar norādi “Pieteikums pedagoga amatam”, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Iecavas ielā 2, Baldonē, Ķekavas novadā, LV-2125, vai nosūtot uz elektronisko pasta adresi lietvede@baldonesvsk.lv. Informatīvais tālrunis 67932317. Sīkāka informācija par skolu www.baldonesvsk.lv.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti trīs mēnešu laikā pēc atlases noslēguma.

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā vietnē www.kekavasnovads.lv, sadaļā – privātuma politika, klātienē Ķekavas novada pašvaldība, NMR kods 90000048491, adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,