Bērna pieteikšana 1.klasei

Lai reģistrētos bērnu uzņemšanai 1. klasē vecāks iesniedz pieteikumu reģistrācijai vecākam ērtākā veidā:

  • Klātienē iesniedzot pieteikumu izvēlētajā Iestādē (skolā) un uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim –Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu);
  • Klātienē iesniedzot pieteikumu Pašvaldības Klientu apkalpošanas centrāun uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāka personību apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības nodibināšanas faktu);
  • Pieteikumu variet iesniegt aizpildītu sūtot uz novads@kekava.lv (parakstītu ieskenētu vai nofotogrāfētu iesniegumu lūdzu pievienojiet).Elektroniski iesniedzot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz Pašvaldības oficiālo elektronisko pastu novads@kekava.lv

Bērnu reģistrāciju 1.klasē nosaka Ķekavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs”.

Pieteikuma veidlapa bērna uzņemšanai 1.klasē

Jautājumos par rindu lūdzam sazināties ar Izglītības, Kultūras un sporta pārvaldi, zvanot pa tālruni 25461811 vai rakstot e-pastu: vita.andzejevska@kekava.lv 

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

6 notikumi,

9 notikumi,

8 notikumi,

10 notikumi,

7 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

7 notikumi,

10 notikumi,

Viss būs labi

9 notikumi,

7 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PAVASARIS | Ukuleles koncerts

Muzeju nakts 2024

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

9 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,