Atbalsts pamatizglītības programmas apguvei privātskolā

Ķekavas novada pašvaldība sniedz atbalstu vecākiem, ja izglītojamais apmeklē privāto izglītības iestādi, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu vispārējo pamatizglītības programmu (1.-9. klase). Atbalsta apmērs vienam izglītojamam mēnesī ir 70.00 EUR

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2023. gada 22. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 3/2023 “Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības iestādēm” tiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu ir, ja:

  • izglītojamam un vismaz vienam no viņa likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
  • izglītojamā likumiskais pārstāvis ir noslēdzis līgumu ar privāto izglītības iestādi un izglītojamais ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā programmas apguvei iestādē.

Lai pieteiktos atbalstam, izglītojamā likumiskais pārstāvis iesniedz pašvaldībā iesniegumu un pievieno līguma kopiju ar privāto izglītības iestādi.

Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT.

Iesniegumu atbalsta piešķiršanai var iesniegt Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros vai elektroniski sūtīt uz e-pastu: novads@kekava.lv

Klientu apkalpošanas centri:

  • Gaismas iela 19, k-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123 – pie klientu apkalpošanas speciālistes;
  • Uzvaras prospekts 1a, Baloži, Ķekavas novads, LV- 2128 – pie klientu apkalpošanas speciālistes;
  • Pārupes iela 3, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125 – pie klientu apkalpšanas speciālistes

Turpmākās darbības atbalsta saņemšanai pamatizglītības programmas apguvei (1.-9.klase) privātā izglītības iestādē:

  • atbildīgā struktūrvienība pārbauda atbalsta piešķiršanai noteikumos noteiktos kritērijus;
  • sagatavo līgumu par atbalsta piešķiršanu, paraksta no pašvaldības puses un nosūta izglītojamā likumiskajam pārstāvim;
  • līgumu paraksta izglītojamā likumiskais pārstāvis un sūta atpakaļ Ķekavas novada pašvaldībai;
  • izglītojamā likumiskais pārstāvis par piešķirto atbalstu informē privāto izglītības iestādi.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

6 notikumi,

9 notikumi,

8 notikumi,

10 notikumi,

7 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

7 notikumi,

10 notikumi,

Viss būs labi

9 notikumi,

7 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PAVASARIS | Ukuleles koncerts

Muzeju nakts 2024

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

9 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,