Atbalsts pamatizglītības programmas apguvei privātskolā

Ķekavas novada pašvaldība sniedz atbalstu vecākiem, ja bērns apmeklē privāto izglītības iestādi, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētas vispārējo pamatizglītības programmas.
Atbalsta apmērs vienam bērnam mēnesī ir 50.00 EUR.

Saskaņā ar Ķekavas novada domes 2021. gada 17. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 43/2021 “Par līdzfinansējumu privātām vispārējās pamatizglītības iestādēm”, tiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu ir, ja:

  • bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvieta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
  • bērna likumiskais pārstāvis ir noslēdzis līgumu ar privāto izglītības iestādi un kura ir reģistrējusi bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Lai pieteiktos atbalstam, vecākam ir jāiesniedz pašvaldībā iesniegums, pievienojot līguma kopiju ar privāto izglītības iestādi.
Pieteikuma veidlapa vispārējās pamatizglītības programmas apguvei atbalsta saņemšanai

Iesniegumu par atbalsta piešķiršanu var iesniegt Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros ar iepriekšēju pierakstu vai elektroniski, sūtot uz e-pasts: novads@kekava.lv

Klientu apkalpošanas centri:

  • Gaismas ielā 19, k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas novadā, LV-2123 – pie klientu apkalpošanas speciālistes;
  • Uzvaras prospektā 1a, Baložos, Ķekavas novadā, LV- 2128 – pie klientu apkalpošanas speciālistes foajē;
  • “Salnas”, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV – 2124 – pie klientu apkalpošanas speciālistes 2. stāvā;
  • Pārupes ielā 3, Baldonē, Ķekavas novads, LV-2125

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

3 notikumi,

6 notikumi,

Marmadjūks

-

DZIESMAS PŪDERCUKURĀ

3 notikumi,

4 notikumi,

Mātes piens

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

Krāsainā pasaule

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

Zilās asinis

Zilās asinis

7 notikumi,

-

Marmadjūks

4 notikumi,

6 notikumi,

Stāstīšu Jokus

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Stand-up “Stāstīšu jokus”

4 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

4 notikumi,

4 notikumi,

-

SADZIEDAM

4 notikumi,

Vāram ziepes

3 notikumi,