Atbalsts, ja bērns apmeklē privāto PII

Ķekavas novada pašvaldība sniedz atbalstu vecākiem, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, nav nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un apmeklē privāto izglītības iestādi, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

Atbalsta apmērs 2023.gadā vienam bērnam mēnesī ir:
– bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam 300,00 EUR,
– bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei 220,00 aprēķins, lēmums, SN grozījumi
Atbalsta apmērs aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

Lēmumu par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pieņem Kompensācijas piešķiršanas komisija Kompensācijas piešķiršanas komisijas nolikums (apstiprināts 22.09.2021.)

Saskaņā ar Ķekavas novada domes saistošajiem noteikumiem tiesības pieprasīt pašvaldības atbalstu ir vienam no bērna vecākiem vai likumiskajam pārstāvim, ja:

  • bērna un viena no bērna vecākiem (likumiskā pārstāvja) dzīvesvieta deklarēta Ķekavas novada administratīvajā teritorijā;
  • bērns pirms pašvaldības atbalsta pieprasīšanas reģistrēts pašvaldības reģistrā uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē un netiek nodrošināts ar vietu no pusotra gada vecuma;
  • bērns nav reģistrēts citas pašvaldības izglītības iestādē un par šo bērnu Ķekavas novada pašvaldība neveic attiecīgās pašvaldības padotībā esošās izglītības iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanu.

Lai pieteiktos atbalstam, vecākam ir jāiesniedz pašvaldībā iesniegumu, pievienojot līguma ar privāto izglītības iestādi kopiju.
Pieteikuma veidlapa atbalsta saņemšanai
Saistošie noteikumi Nr.46/2021 “Par pašvaldības atbalsta vai kompensācijas piešķiršanas un izmaksas kārtību norēķiniem ar privāto izglītības iestādi vai bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju”
Iesniegumu par atbalsta piešķiršanu var iesniegt klātienē Ķekavas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centros ar iepriekšēju pierakstu vai elektroniski, e-pasts: novads@kekava.lv

  • Gaismas ielā 19, k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas novadā, LV-2123 – pie klientu apkalpošanas speciālistes;
  • Uzvaras prospektā 1a, Baložos, Ķekavas novadā, LV- 2128 – pie klientu apkalpošanas speciālistes foajē;
  •  “Salnas”, Daugmales pagasts, Ķekavas novads, LV – 2124 – pie klientu apkalpošanas speciālistes 2. stāvā;
  • Pārupes iela 3, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

6 notikumi,

9 notikumi,

8 notikumi,

10 notikumi,

7 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

7 notikumi,

10 notikumi,

Viss būs labi

9 notikumi,

7 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PAVASARIS | Ukuleles koncerts

Muzeju nakts 2024

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

9 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,