Kā rīkoties, ja SIA “Clean R” neizved atkritumus saskaņā ar grafiku un noslēgto līgumu

Ķekavas novada pašvaldība periodiski saņem iedzīvotāju sūdzības par SIA “Clean R” noteikto pienākumu neizpildi saskaņā ar pašvaldības 2018.gada 18.maijā noslēgtā iepirkuma pakalpojumu līguma Nr.1-17.1/18/184 par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ķekavas novadā neizpildi – netiek izvesti atkritumi, aizbildinoties ar ziemas sezonas laikapstākļiem, ceļu segumu vai citiem apstākļiem.

Minētā līguma Tehniskajā piedāvājumā (4.pielikums) teikts, ka, rūpējoties par teicamu pakalpojumu kvalitāti, SIA “Clean R” ir izveidojis atkritumu savākšanas kvalitātes standartu, kas ietver arī trūkumu novēršanu saņemto sūdzību gadījumos par atkritumu neizvešanu atbilstoši noteiktajam grafikam.

Lai  pašvaldība varētu rīkoties atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai gadījumā, ja apsaimniekotājs nepilda Tehniskajā specifikācijā noteiktos uzdevumus, pārtrauc apsaimniekošanu vai veic to, būtiski novirzoties no paredzētā apjoma, kvalitātes un Tehniskā piedāvājuma, tad pašvaldības ieskatā iedzīvotāju (klientu) vairākkārtējas sūdzības ir SIA “Clean R” Tehniskajā piedāvājumā norādīto pakalpojuma īstenošanas kritēriju pārkāpums, par kuru pašvaldībai ir tiesības izvirzīt pretenzijas, piemērot līgumsodu vai  līguma izbeigšanas procedūru.

Lai uzlabotu atkritumu apsaimniekotāja darba efektivitāti, klientu apkalpošanas kvalitāti un nepieciešamības gadījumā atbilstoši konstatētu faktu par apsaimniekotāja pakalpojumu neatbilstošu izpildi, kas paredzēta ar atkritumu radītājiem – klientiem noslēgtajos līgumos, klientam nepieciešams noformēt pretenziju (veidlapa fakta konstatācijai ŠEIT), kuru kopā ar pašvaldības sastādītu aktu un paziņojumu pašvaldība nosūta apsaimniekotājam.

Aktā jābūt fiksētam faktam, ka konkrētā vietā un konkrētā laikā nav tikuši izvesti sadzīves atkritumi, pastāvot arī pierādījumiem, ka tiem bija jābūt izvestiem, proti, pašvaldības rīcībā ir jābūt informācijai par to, ka sadzīves atkritumu radītājs ir noslēdzis līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, veicis līgumā noteiktajā kārtībā visus maksājumus, kā arī bija nodrošinājis atkritumu konteinera atrašanos specializētajam transportlīdzeklim pieejamā vietā noteiktā laikā.

Īpašumu pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Izstāde “Dziesmu svētki Ķekavas novadpētniecības muzeja krājumā”

Laiks dziedāt

4 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

6 notikumi,

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

7 notikumi,

Savieši aicina

7 notikumi,

Jaunā sezona zvana! Pacelsi?

5 notikumi,

6 notikumi,

Koki sāk pielaikot rudeni

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Rudens tirgus Baložos

4 notikumi,

7 notikumi,

Katlakalna VII Starptautiskais folkloras festivāls “Rudenāji- 2023”

Aptiekārs Melhiors

9 notikumi,

Zeltknābītis

Danču vakars

4 notikumi,

6 notikumi,

-

CIGUN NODARBĪBAS

6 notikumi,

6 notikumi,

4 notikumi,