Ķekavas novada pašvaldība, NMR kods 90000048491, aicina darbā Juristu/-i uz noteiktu laiku

MĒS TEV UZTICĒSIM:

 • izstrādāt un/vai piedalīties darba grupās juridiska rakstura dokumentu izstrādāšanā,
 • sniegt juridisko atbalstu ar tiesību aktu normu piemērošanu saistīto jautājumu piemērotai risināšanai;
 • piedalīties Pašvaldības saistošo noteikumu, nolikumu un citu normatīvo aktu izstrādes un aktualizācijas procesā;
 • piedalīties līgumu projektu, kā arī citu juridisku dokumentu sagatavošanā;
 • kompetences ietvaros izskatīt juridisko un fizisko personu iesniegumus un sūdzības, sadarbībā ar speciālistiem sagatavot atbildes uz tiem;
 • sagatavot atzinumus par iesniegtajiem, novada Domes sēdei sagatavotajiem lēmumu projektiem, un citiem dokumentiem. Konstatējot neatbilstību normatīvo aktu prasībām, vai pretrunas ar iepriekš izdotajiem lēmumiem, dot savu atzinumu, priekšlikumus un veikt labojumus projektos jautājuma likumīgam risinājumam;
 • veikt dokumentu tiesisko analīzi, nepieciešamības gadījumos izstrādāt atzinumus;
 • sniegt konsultācijas pašvaldības un to iestāžu darbiniekiem juridiskos jautājumos un ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu saistītos jautājumos.
 • izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības, veikt saraksti ar fiziskām un juridiskām personām atbilstoši kompetencēm.

TEV PIEMĪT:

 • vismaz 2 gadu profesionāla pieredze jurista amatā;
 • vēlama vismaz 2 gadu profesionāla pieredze jurista amatā, kas saistīta ar valsts pārvaldes vai pašvaldības kompetences jautājumiem;
 • labas juridiskās zināšanas un izpratne
 • profesionālā augstākā vai akadēmiskā augstākā juridiskā izglītība;
 • valsts valodas zināšanas C1 līmenī un angļu valodas zināšanas B2 līmenī. Svešvalodas zināšanu līmenis tiek noteikts atbilstoši pašnovērtējuma tabulai Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei;
 • spēja strādāt komandā, precizitāte, atbildīga attieksme pret darba pienākumu veikšanu, iniciatīva;
 • prasme argumentēt un pamatot viedokli.

 

MĒS PIEDĀVĀJAM:

 • pilna laika darbu dinamiskā, mūsdienīgā un strauji augošā pašvaldībā;
 • iespēju strādāt profesionālā komandā un materiāltehniski labi nodrošinātā darba vidē, to pilnveidojot un īstenojot ar inovatīvām idejām;
 • atalgojumu no 1399 EUR līdz 1798 EUR bruto mēnesī;
 • profesionālās pilnveidošanās iespējas;
 • sociālās garantijas un materiāltehnisko nodrošinājumu.

Ja arī Tu vēlies būt daļa no mūsu draudzīgās, radošās un uz izaugsmi vērstās komandas, sūti savu CV un motivācijas vēstuli.

Pieteikums iesniedzams Ķekavas novada pašvaldībā līdz 2023.gada 26.maijam ieskaitot, ar norādi “Jurists”, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123, vai nosūtot uz elektronisko pasta adresi: konkurss@kekava.lv, informatīvais tālrunis 29491724.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu Ķekavas novada pašvaldība informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti trīs mēnešu laikā pēc konkursa noslēguma.

Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Ķekavas novada pašvaldības informatīvajā vietnē www.kekavasnovads.lv, sadaļā – privātuma politika, klātienē Ķekavas novada pašvaldība, NMR kods 90000048491, adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Izstāde “Mēs krāsās”

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

-

PASTKARTE NO ROMAS

6 notikumi,

Tauriņa stāsts

Danču vakars

5 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

7 notikumi,

Pansija pilī

7 notikumi,

Baltais klusums

KUR PAZUDIS VILKS?

Bez mīlestības nedzīvojiet

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Sirsniņdienas darbnīca

8 notikumi,

-

Vai esi drošs internetā?

7 notikumi,

-

Danču vakars

7 notikumi,

PASAKAS KOKLĒM UN BALSĪM

7 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

10 notikumi,

Pansija pilī

9 notikumi,

MĪTI UN LEĢENDAS

7 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Uzvārdu un vārdu stāsti

5 notikumi,

8 notikumi,

Gandrīz vecpuisis

9 notikumi,

Sirds Likums

6 notikumi,