Konference” Tautas sporta attīstības prakses Latvijā un Ķekavas novadā”

Šā gada 25. oktobrī, Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi organizēja projekta Erasmus+ Sports “Paklāju boulings ikvienam” (CArpet bowls foR everyonE / CARE) noslēguma konferenci. Tās ietvaros visiem Latvijas sporta jomas pārstāvjiem, sporta speciālistiem, veselību veicinošu aktivitāšu organizatoriem, sporta skolotājiem, sporta klubu un biedrību vadītājiem, treneriem bija iespēja tikties klātienē, lai diskutētu par tautas sporta attīstību un labās prakses piemēriem Latvijā.

Konferenci ar sportisku uzrunu atklāja Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Juris Žilko.

Ar valsts sporta politikas pamatnostādnēm tautas sporta attīstībai Latvijā 2022.-2027.gadam iepazīstināja Izglītības un Zinātnes ministrijas, Sporta departamenta, Valsts sekretāra vietnieks – departamenta direktors Edgars Severs.

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras direktore Dace Cīrule konferences dalībniekus iepazīstināja ar pašvaldības aģentūras darbu, tās piesaistīto Eiropas fondu finansējumu, lai dažādotu tautas sporta aktivitātes, dalījās pieredzē ar aģentūras sporta organizatoru komandas rīkotajiem pasākumiem un par jaunajām idejām veselību veicinošajās aktivitātēs dažādās apkaimēs visā novadā. Par Erasmus+ Sports projektu “Paklāju boulings ikvienam” (CArpet bowls foR everyonE / CARE) informēja Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras projektu vadītāja Laine Kreicere.

Konferences turpinājumā Slimību profilakses un kontroles centra Vecākā sabiedrības veselības analītiķe Iveta Pudule klātesošos iepazīstināja ar pētījumiem par Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošiem paradumiem.

Ar labās prakses piemēriem par tautas sporta daudzveidīgajām aktivitātēm un plašo pasākumu klāstu Jēkabpils novadā dalījās Jēkabpils sporta centra direktora vietniece Aiva Jakubovska. Par Sporto visa klase un papildus mācību procesa aktivitātēm, veiksmes stāstiem Ķekavas vidusskolas sākumskolā stāstīja sporta un veselības novada jomas koordinatore, sporta skolotāja Aiga Liepkalne. Konferences noslēgumā par sporta infrastruktūras izaicinājumiem, jauno iespaidīgo klinšu kāpšanas sienu Ogrē pastāstīja Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska.
Konferences praktiskajā daļā dalībniekiem bija iespēja iepazīties un izmēģināt paklāju boulinga spēli, kā arī piedalīties mini turnīrā.

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra ir koordinators projektam “CArpet bowls foR everyonE / CARE (“Paklāju boulings ikvienam”), Nr.: 622461-EPP-1-2020-1-LV-SPO-SSCP, kas izstrādāts ERASMUS + SPORT programmas “Maza Mēroga Partnerības” ietvaros. Projektā ir iesaistītas četras partneru organizācijas: Nilüfer Municipality (Turcija); Soc.Cons. Mista a r.l. Rocca di Cerere Geopark (Itālija); DGI VESTJYLLAND (Dānija); The Norwegian Carpet Bowls Federation / Norges Carpet Bowls Forbund (Norvēģija).

27.10.2022.

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra

 

 

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

6 notikumi,

9 notikumi,

8 notikumi,

10 notikumi,

7 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

7 notikumi,

10 notikumi,

Viss būs labi

9 notikumi,

7 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PAVASARIS | Ukuleles koncerts

Muzeju nakts 2024

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

9 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,