Priekšsēdētāja lobijs

2024. gads.

 

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
03.06.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
05.06.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
06.06.2024. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
08.06.2024. 19.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Jāņa Dūmiņa Dziesmu un deju svētki
09.06.2024. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Patria Race skrējiens
10.06.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
12.06.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
17.06.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
19.06.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
20.06.2024. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
27.06.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
06.05.2024. 08.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Komandējums uz Kristiansandu (Norvēģiju) dalībai Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību konferencē un pašvaldības līderu samitā
09.05.2024. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
09.05.2024. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Sapulce par Nāves salas pasākumu 27.07.2024.
10.05.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Meža stādīšanas talka
11.05.2024. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Vidējās paaudzes “Degsme” jubilejas koncerts
13.05.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
14.05.2024. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar Rīgas mežiem
15.05.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
16.05.2024. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotājiem
16.05.2024. 17.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotājiem
17.05.2024. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Ugunsdzēsēju un glābēju atceres diena
18.05.2024. 12.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Nāves salas sakopšana kopā ar jaunsargiem
20.05.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
22.05.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
23.05.2024. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
25.05.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Vasaras ievadfestivāls 2024 Rāmavā
27.05.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
29.05.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
02.04.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar Baldones tūrisma uzņēmējiem
02.04.2024. 14.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotājiem
03.04.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem CA mācības
03.04.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
04.04.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem CA mācības
04.04.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Ēnu diena
04.04.2024. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Uzruna “Pavasaris 2024” izstādē
08.04.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
09.04.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotājiem
09.04.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem LPS valdes sēde
10.04.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
11.04.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Baltijas drošības konference
15.04.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
17.04.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
18.04.2024. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
22.04.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
24.04.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
06.04.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Talkas diena Baldonē – Vanagkalna estrādē
29.04.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
03.03.2024. 17.30 Ķekavas novada iedzīvotājiem Ķekavas novada telpu futbola čempionāta sezonas noslēgums
04.03.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotājiem
04.03.2024. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotājiem
04.03.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
05.03.2024. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar invostoriem
05.03.2024. 15.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Pļavniekkalna pamatskolas spāru svētki
06.03.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
07.03.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar “Rīgas ūdeni”
07.03.2024. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
07.03.2024. 18.30 Ķekavas novada iedzīvotājiem Latvijas gada inženieris būvniecībā – noslēguma ceremonija
11.03.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
12.03.2024. 12.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar Getliņiem
13.03.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
18.03.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
19.03.2024. 13.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem CA teorētiskās mācības
20.03.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
21.03.2024. 14.15. Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
25.03.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
27.03.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
01.02.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Nodomu protokola parakstīšana ar biedrību
“Latvijas Futbola federācija” par slēgtas piepūšamās
futbola halles izveidi Ķekavā
02.02.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
02.02.2024. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
02.02.2024. 13.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Piedalīšanās izstādē “Balttour”
05.02.2024. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar Pierīgas tūrisma asociāciju
05.02.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
06.02.2024. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
07.02.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
07.02.2024. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem LPS domes sēde un biedru sapulce
08.02.2024. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Nāves salas organizatoriskās grupas sapulce
08.02.2024. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
09.02.2024. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem LR aizsardzības ministrijas organizētās pateicības vakariņas
12.02.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
14.02.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
15.02.2024. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Novada svētku darba grupas sanāksme
15.02.2024. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
19.02.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
21.02.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
22.02.2024. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
26.02.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
28.02.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
29.02.2024. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar “Silmachy Remedies Sales”

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
06.01.2024. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem JDK “Treideviņi” jubilejas koncerts
08.01.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
09.01.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar CA pārstāvjiem
10.01.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
10.01.2024. 14.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar investoriem
11.01.2024. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar investoriem
11.01.2024. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
12.01.2024. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Arhitektūra. Inženierija. Formu spēks. Izstāde.
14.01.2024. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Baldones kauss hokejā
15.01.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
15.01.2024. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar uzņemējiem
15.01.2024. 13.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Dimanta kāzu jubilāru sveikšana
16.01.2024. 08.30 Ķekavas novada iedzīvotājiem Ziedu nolikšana pie R.Mūrnieka pieminekļa Baložos
17.01.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
18.01.2024. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem VARAM sanāksme
18.01.2024. 12.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem PII “Ieviņa” ēkas fasādes atklāšana
18.01.2024. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Vides un attīstības komisijas sanāksme
19.01.2024. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem LTRK māja (diskusija)
22.01.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
24.01.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
25.01.2024. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar “Latvijas pasta” pārstāvjiem
25.01.2024. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
29.01.2024. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
31.01.2024. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde

2023. gads.

 

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
02.01.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
04.01.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
05.01.2023. 12.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem RPR
05.01.2023. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
06.01.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
09.01.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
11.01.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
16.01.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
17.01.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Workshop “5th generation district heating and cooling in the Baltic states“
18.01.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
19.01.2023. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
23.01.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
25.01.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
30.01.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
01.02.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
02.02.2023 13.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem LPS domes sēde Ulbrokā
02.02.2023. 14:15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
03.02.2023. 08:30 Ķekavas novada iedzīvotājiem Pļavniekkalna sākumskolas pārbūves sapulce
03.02.2023. 12:30 Ķekavas novada iedzīvotājiem Balttur atklāšana Ķīpsalā
06.02.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
06.02.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
07.02.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Sapulce par atkritumu jautājumiem
07.02.2023. 15.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar “RTS būvi”
08.02.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
09.02.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
09.02.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
09.02.2023. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
10.02.2023. 08.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem RPR sanāksme
10.02.2023. 12.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas tikšanās
13.02.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
14.02.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem CAK mācības Ķekavas kultūras namā
15.02.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
15.02.2023. 14.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem RPR plānošanas sanāksme
15.02.2023. 17.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Ķekavas vsk sapulce par elektroniskām cigaretēm
16.02.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem RE-ACT projekta seminārs – atklāšanas runa JIC telpās
16.02.2023. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
20.02.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
21.02.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem RPR sabiedriskā transporta jautājumi
22.02.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
22.02.2023. 13.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem LPS slēgtā CA sanāksme
23.02.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Titurgas PII sapulce
23.02.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
23.02.2023. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
23.02.2023. 14.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem RPR darba plānošana ar nodaļniekiem.
23.02.2023. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar Robertu Zīli
24.02.2023. 13.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Uzruna Ukrainas kara gadadienā pie JICa
27.02.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
28.02.2023. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Baldones atkritumu jautājumu sapulce

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
01.03.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
02.03.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
02.03.2023. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
06.03.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attālināta tikšanās ar iedzīvotāju
06.03.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
07.03.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Ciemos pie uzņēmuma “Glastik”
07.03.2023. 14.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem ZOOM tikšanās ar Strašenu pilsētas vadītāju
07.03.2023. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar J.Dūmiņa skolas pārstāvi
08.03.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
08.03.2023. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar 8.c. klasi
09.03.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Lūgšanu brokastis LELB Virsvaldē Rīgā
09.03.2023. 17.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
10.03.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar PII Titurga
10.03.2023. 13.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Latvijas Pašvaldību savienības paplašinātajā valdes sēdē Jelgavā
10.03.2023. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem ZS atbalstītāju godināšanai veltītas svinīgās vakariņas
(Ielūdz: LR Aizsardzības ministre Ināra Mūrniece)
13.03.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
14.03.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
14.03.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem IZM pārstāvju vizīte
15.03.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
16.03.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar 3×3 nometnes organizētājiem
16.03.2023. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
20.03.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
21.03.2023. 12.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Sociālā darba svētku diena
21.03.2023. 14.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem 17.KAB ciemojas pašvaldībā
21.03.2023. 15.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Pārrunas ar PII Titurga
22.03.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
22.03.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem CIVIC mācības-seminārs pašvaldību vadītājiem
23.03.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Daugmalē Pierīgas tūrisma semināra atklāšana
23.03.2023. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
23.03.2023. 16.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Baldones mākslas skola
24.03.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Kongress “Cilvēkfaktors”Cēsīs
27.03.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Militārās mācības pašvaldības līmenī
27.03.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
27.03.2023. 13.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar LR Valsts prezidentu
28.03.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar Latvijas Valsts ceļiem
28.03.2023. 13.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem RPR sanāksme
29.03.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
29.03.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem VARAM
29.03.2023. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Clean R ražotnes atklāšana
30.03.2023. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Pensionāru padomes sēde
30.03.2023. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
30.03.2023. 16.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem J.Dūmiņa mūzikas skolas koncerts
31.03.2023. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Online tikšanās ar ukraiņiem
31.03.2023. 12.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem 17.KAB sapulce

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
03.04.2023. 9.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās Saeimā
03.04.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
03.04.2023. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Latvijas Valsts ceļi
03.04.2023. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem PII Titurga projektētāji
04.04.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Ciemošanās pie HAT Brewery SIA, “Lāmiņas”, Katlakalns
04.04.2023. 12.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
05.04.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
05.04.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Ēnu diena
11.04.2023. 08.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem LPS organizēta pašvaldības vadītāju pieredzes apmaiņas vizīte Somijā
17.04.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
18.04.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Rīgas Metropoles biedru tikšanās ar prezidentu
18.04.2023. 14.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem RPR
19.04.2023. 9.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
19.04.2023. 15.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Satiksmes ministrijas Uzraudzības komisijas sanāksme
19.04.2023. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem JIC sarunu vakars
20.04.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem PII Titurga sapulce
20.04.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Rail Baltic reģionālās stacijas – saruna
20.04.2023. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
20.04.2023. 12.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
20.04.2023. 17.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tiešais ēters LSM multimēdiju kanālā
21.04.2023. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Ķekavas sākumskolas 2. klase ciemojas
21.04.2023. 12.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Latvijas Valsts meži
21.04.2023. 12.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Vanagkalna estrādē talka
24.04.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
24.04.2023. 12.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem LMT
25.04.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
26.04.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
26.04.2023. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem LPS un VARAM gadskārtējās sarunas
27.04.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Zemkopības ministrijā Uzraudzības komitejas sēde klātienē
27.04.2023. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Uzruna jauniešu uzņēmēju dienās
27.04.2023. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
27.04.2023. 16.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Rail Baltica un reģionālo dzelzceļa pārvadājumu attīstība Latvijā
Vācijas vēstniecībā
28.04.2023. 12.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem dienas centra “Baldone” atklāšana

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
02.05.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar TET
02.05.2023. 15.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
04.05.2023. 08.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Brauciens uz Grācu (Austrija) kopā ar J.Dūmiņa Baldones mūzikas pamatskolu
08.05.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
09.05.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Ukrainas pašvaldības pārstāvji Ķekavā
15.05.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
15.05.2023. 12.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Centra “Gaismas iela” atklāšana
16.05.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Ķekavas sākumskolas 2. klase ciemojas
17.05.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Konference “Azerbaidžānas Latvijas stratēģiskās partnerības stiprināšana”
17.05.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
17.05.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem VARAM reģionu konsultatīvo darba grupa – konventu sanāksme
17.05.2023. 14.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem RPR -deinstitucionalizācijas konference
18.05.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem RTU studentu prezentācijas attīstības priekšlikumiem Baldones teritorijai
18.05.2023. 12.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
18.05.2023. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
20.05.2023. 14.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Velo celiņa atklāšana
22.05.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar 3×3 nometnes organizētājiem
22.05.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
23.05.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem LVM organizēta mezā stādīšana Ķekavas novadā
23.05.2023. 15.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
24.05.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
25.05.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
25.05.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
25.05.2023. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
26.05.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
26.05.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
26.05.2023. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
27.05.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Atklāšanas runa LSVS sacensības novusā
27.05.2023. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Atklāšanas runa LSVS sacensības šahā
27.05.2023 15.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Ķekavas mūzikas skolas izlaidums

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
09.06.2023. 14.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Sarunu festivāls “Lampa” Cēsīs
12.06.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
12.06.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
12.06.2023. 17.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Baldones mākslas skolas IZLAIDUMS
14.06.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
15.06.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Piedalīšanās RAON
15.06.2023. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
16.06.2023. 13.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Baložu vidusskolas izlaidums
16.06.2023. 13.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Baložu vidusskolas izlaidums
16.06.2023. 19.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Ķekavas novada svētku atklāšanas koncerts, Zīlei 55
17.06.2023. 12.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Bilžu izstādes atklāšana JIC
17.06.2023. 21.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Ķekavas novada svētku atklāšanas uzruna
19.06.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
21.06.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
26.06.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
28.06.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
29.06.2023. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
02.07.2023. 8.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Dziesmu un deju svētku gājiens un kolektīvu pavadīšana
03.07.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
03.07.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
03.07.2023. 14.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar LVC Satiksmes ministrijā
03.07.2023. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotājiem
04.07.2023. 14.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar “Marsu”
04.07.2023.-
07.07.2023.
16.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Komandējums – Raseinia pašvaldībai 770
08.07.2023. 16.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Prezidenta inaugurācijas pasākums
11.07.2023. 17.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Ķekavas vidusskolas izlaidums
12.07.2023. 9.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
13.07.2023. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
13.07.2023. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotājiem
17.07.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
19.07.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
24.07.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
31.07.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
08.08.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Ķekavas-Bordesholmas 30 gadu sadarbības pasākumi
09.08.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
10.08.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Satiksmes ministra, Jāņa Vitenberga uzņemšanas vizīte
11.08.2023. 13.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Zelta kāzas
12.08.2023. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Doles-Ķekavas baznīcas 240 gadu jubilejas pasākums
14.08.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
16.08.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Piedalīšanās konferencē “Kontrolspēks”
21.08.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
23.08.2023. 9.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
23.08.2023. 17.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Sporta skolas izlaidums
24.08.2023. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
28.08.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
30.08.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
01.09.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem 1. septembra svinīgie pasākumi
04.09.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
06.09.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
07.09.2023. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
08.09.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotājiem
11.09.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
11.09.2023. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar Buru iedzīvotājiem
12.09.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotājiem
13.09.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
14.09.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotājiem
14.09.2023. 19.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Dziesmu un svētku kolektīvu vadītājiem un organizatoriem veltīts pasākums
15.09.2023. 15.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar ĶKN
18.09.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
20.09.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
21.09.2023. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
25.09.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
27.09.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
02.10.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
03.10.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar CleanR
04.10.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
05.10.2023. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Lauksaimniecības izstādes Rāmava atklāšana
05.10.2023. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
06.10.2023. 12.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Priekšsēdētāja bibliotekas atklāšana
06.10.2023. 14.30 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Velo brauciens
09.10.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
10.10.2023. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Ķīnas Republikas nacionālās dienas (Taiwan) svinības
11.10.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
12.10.2023. 17.30 Ķekavas novada iedzīvotājiem Nāvessalas attīstības vīzija
16.10.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
18.10.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
19.10.2023. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
23.10.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
25.10.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
30.10.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
02.11.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Dziesmu un deju svētku konference
02.11.2023. 19.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Osvalda tuneļa gleznu apbalvošanas pasākums
03.11.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar Arni Miltiņu
03.11.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem B/d “Zvaigznīte” apmeklējums
03.11.2023. 12.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar potenciālajiem investoriem
06.11.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Ķekavas kultūras nama atjaunotās fasādes atklāšana
06.11.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
06.11.2023. 14.00. Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar uzņēmējiem
07.11.2023. 08.00. Ķekavas novada iedzīvotājiem Brauciens uz Briseli (Beļģija) dalībai “Pašvaldību stiprināšanai Ukrainas atjaunošanā”
13.11.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
13.11.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar uzņēmēju
14.11.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar ĶSSC
14.11.2023. 16.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem “Iedvesmas” apbalvošanas ceremonija
14.11.2023. 19.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Lāpu gājiens Baložos
15.11.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
15.11.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar “Sadales tīkliem”
16.11.2023. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
16.11.2023. 18.30 Ķekavas novada iedzīvotājiem Kijivas kvartāla atklāšana
17.11.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Latvijas Valsts lūgšanu brokastis
17.11.2023. 19.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Goda pilsoņa ceremonija
18.11.2023. 15.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Svētku koncerts Katlakalnā
18.11.2023. 21.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Svētku pieņemšana pie Latvijas Valsts prezidenta
24.11.2023 08.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Pieredzes apmaiņas brauciens uz Saldu
27.11.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
28.11.2023. 08.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Brauciens uz Briseli (Beļģija) dalībai “Attištības sadarbība un globālā izglītība pašvaldību attīstībai”

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
01.12.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar investoriem
01.12.2023. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem RMA mēru forums 2023
04.12.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotāju
04.12.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
05.12.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Baldones pārvaldes atjaunotās fasādes ēkas atklāšana
05.12.2023. 12.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Daugmales katlu mājas atklāšana
05.12.2023. 15.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar Depkina muižas pārstāvjiem
05.12.2023. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotājiem
06.12.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
06.12.2023. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem ES fondu UK sēde
06.12.2023. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotājiem
07.12.2023. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem LPS organizētais pasākums
07.12.2023. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Muzeja draugu un dāvinātāju tikšanās
07.12.2023. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotājiem
08.12.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Valsts prezidenta vizīte Ķekavas novadā
08.12.2023. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Komandējums uz Bordesholmu (Vācija) dalībai 30 gadu sadraudzības pasākumos
13.12.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
13.12.2023. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotājiem
14.12.2023. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
14.12.2023. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotājiem
15.12.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem 1. Rbde organizēts pasākums/seminārs
18.12.2023. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
20.12.2023. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
21.12.2023. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Pensionāru padomes sēde

2022. gads.

 

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
02.07.2022. 12.00 Sarunu festivāls “LAMPA” Priekšsēdētāja piedalīšanās sarunu festivālā “Lampa” (https://festivalslampa.lv/lv)
02.07.2022. 20.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Priekšsēdētāja uzruna Ķekavas novada pašvaldības pilsētas statusa paziņošanas pasākums
04.07.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
05.07.2022. 11.00 Rail Baltic Priekšsēdētāja tikšanās ar Rail Baltic pārstāvjiem par jaunā dzelzceļa virzības jautājumu
06.07.2022. 9.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
06.07.2022. 16.00 Ukrainas valsts iedzīvotājiem Priekšsēdētāja apsekošanas vieta bēgļu izmitināšnai (“Kaķīši”, Baldonē)
07.07.2022. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Priekšsēdētāja tikšanās ar iedzīvotājiem
07.07.202.. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
08.07.2022. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Priekšsēdētāja tikšanās ar iedzīvotājiem
11.07.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
13.07.2022. 9.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
13.07.2022. 16.30 Ķekavas novada iedzīvotājiem Priekšsēdētāja tikšanās ar iedzīvotājiem
14.07.2022. 9.00 Ukrainas valsts iedzīvotājiem Priekšsēdētāja piedalīšanās Ukrainas bēgļu jautājumu risināšanas sapulcē
14.07.2022. 12.00 Latvijas pasts Priekšsēdētāja tikšanās ar Latvijas pasta pārstāvjiem par iespējamo risinājumu Katlakalna pasta nodaļā
14.07.2022. 15.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Priekšsēdētāja tikšanās ar iedzīvotājiem
14.07.2022. 17.00 Ķekavas nami Priekšsēdētāja tikšanās ar Ķekavas namu pārstāvjiem par gāzes priekšapmaksas jautājumu
15.07.2022. 9.00 Latvijas konsuls Spānijā Priekšsēdētāja tikšanās ar Ricardo Tobar Pascual par iespējamo starptautisko sadarbību
18.07.2022. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Priekšsēdētāja tikšanās ar iedzīvotājiem
18.07.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
19.07.2022. 9.00 Ķekavas novada uzņēmēji Priekšsēdētāja tikšanās ar Ķekavas novada uzņēmēju pārstāvjiem par sadarbības iespējām
19.07.2022. 10.00 RE TV Priekšsēdētāja intervija
19.07.2022. 11.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Ārkārtas domes sēde
19.07.2022. 16.00 Ukrainas valsts iedzīvotājiem Priekšsēdētāja piedalīšanās attālinātā sanāksmē ar Bučas iedzīvotājiem
20.07.2022. 9.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
21.07.2022. 9.00 VUGD Priekšsēdētāja tikšanās ar VUGD pārstāvjiem par ārējās ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu noteikšanu Ķekavas novadā
21.07.2022. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Priekšsēdētāja tikšanās ar iedzīvotājiem
21.07.2022. 11.00 Ukrainas valsts iedzīvotājiem Priekšsēdētāja piedalīšanās sapulcē par bēgļu jautājumu Ķekavas novadā
21.07.2022. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
25.07.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
26.07.2022. 10.00 Rīgas meži Priekšsēdētāja tikšanās ar Rīgas mežu pārstāvjiem, lai pārrunātu jautājumus, kas palīdzētu veicināt Pašvaldībā ietilpstošās teritorijas sakārtošanu
26.07.2022. 12.00 Depkina muiža Priekšsēdētāja tikšanās ar Depkina muižas pārstāvjiem par turpmāko sadarbību
26.07.2022. 13.00 Ukrainas valsts iedzīvotājiem Priekšsēdētāja tikšanās ar Rotari kluba pārstāvjiem par Ukrainas bēgļu bērnu nometnes organizēšanas finansiālu atbalstu
27.07.2022. 9.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
28.07.2022. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Priekšsēdētāja piedalīšanās velobraucienā Baldonē
29.07.2022. 18.30 Putnu fabrika Priekšsēdētāja uzruna putnu fabrikas rīkotajā “Vistiņfestivālā”
30.07.2022. 12.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Priekšsēdētāja piedalīšanās Jāņa Dūmiņa 100. gadu jubilejas pasākumā

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
03.08.2022. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
04.08.2022. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
15.08.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
10.08.2022. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
15.08.2022. 10.00 Ukrainas valsts iedzīvotājiem Tikšanās ar Ukrainas vēstnieku un Labklājības ministrijas pārstāvjiem
15.08.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
16.08.2022. 17.00 Ukrainas valsts iedzīvotājiem Ievirzes vadīšana Ukrainas bēgļu nometnē
17.08.2022. 9.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
17.08.2022. 15.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Priekšsēdētāja tikšanās ar iedzīvotājiem
18.08.2022. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Priekšsēdētāja tikšanās ar iedzīvotājiem
18.08.2022. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
19.08.2022. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Priekšsēdētāja tikšanās ar iedzīvotājiem
19.08.2022. 14.00 Rail Baltic Rail Baltica vides izstādes “Ar vienu vilcienu rītdienā” atklāšana
22.08.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
23.08.2022. 08.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Priekšsēdētāja tikšanās ar iedzīvotājiem
23.08.2022. 13.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Priekšsēdētāja tikšanās ar iedzīvotājiem
23.08.2022. 17.00 Ukrainas valsts iedzīvotājiem UA karoga dienas boršča vārīšana “Kaķīšos”
24.08.2022. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
24.08.2022. 13.00-18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Priekšsēdētāja tikšanās ar iedzīvotājiem
25.08.2022. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Ikgadējā Ķekavas novada pedagogu konference
29.08.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
30.08.2022. 10.00 LPS LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja
30.08.2022. 15.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Baložu vidusskolas jaunās piebūves atklāšana
30.08.2022. 17.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Ķekavas sporta skolas izlaidums
31.08.2022. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Priekšsēdētāja tikšanās ar iedzīvotājiem
31.08.2022. 13.00 LPS LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
01.09.2022. 09.00-15.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem 1. septembra svinīgie pasākumi
02.09.2022. 16.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Sapulce J.Dūmiņa Baldones mūzikas skolā
07.09.2022. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
07.09.2022. 16.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Rail Baltic Baldones izstādes atklāšana
08.09.2022. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Priekšsēdētāja tikšanās ar iedzīvotājiem
08.09.2022. 11.00 ART TEHNO Tikšanās ar ART TEHNO
08.09.2022. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
08.09.2022. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Priekšsēdētāja tikšanās ar iedzīvotājiem
09.09.2022. 13.30 LIZDA Attālināta sanāksme
12.09.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
13.09.2022. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Būvsapulce Skolas ielā 2
13.09.2022. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem SAC telpu apsekojums un sapulce ar darbiniekiem
14.09.2022. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
15.09.2022. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Baložu velo pump-track būvniecības sākums
15.09.2022. 12.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Baldones velo pump-track būvniecības sākums
16.09.2022. 12.00 Raseinia pašvaldība Piedalīšanās Raseinia rudens svētkos
19.09.2022. 12.00 Bordesholmas pašvaldība Kapitālsabiedrību pārstāvju tikšanās un pieredzes apmaiņa
23.09.2022. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Mežinieku apkaimes iedzīvotāju forums
26.09.2022. 10.00 Pļavniekkalna sākumskola Tikšanās ar Polijas skolotāju delegācijas pārstāvjiem
26.09.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
28.09.2022. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
03.10.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
04.10.2022. 8.00 LPS Dalība Azerbaidžānas valsts pilsētas forumā NUFA
10.10.2022. 10.00 Sadales tīkli Tikšanās ar Sadales tīkliem
10.10.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
12.10.2022. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
17.10.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
19.10.2022. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
19.10.2022. 14.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem SM ANM Uzraudzības komisija
20.10.2022. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
24.10.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
26.10.2022. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
31.10.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
31.10.2022. 12.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar RailBaltic

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
01.11.2022. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
04.11.2022. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Latvijas izpilddirektoru sanāksme Ķekavā
04.11.2022. 14.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem ZS 1. Rīgas brigādes komandieru pasākums Zaķusalā
04.11.2022. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Uzņēmēju gada balva
07.11.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
08.11.2022. 10.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar Daugavkrastu
09.11.2022. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
11.11.2022. 19.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Lāpu gājiens Ķekavā
12.11.2022. 17.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem VPDK “Baloži” 15 gadu jubilejas koncerts
14.11.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
14.11.2022. 18.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Lāpu gājiens Baložos
15.11.2022. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja
15.11.2022. 15.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Grantu programmas “Iedvesma” apbalvošana
16.11.2022. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
17.11.2022. 19.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Goda pilsoņa apsveikšana valsts svētku koncertā
18.11.2022. 16.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Valsts svētku koncerts Katlakalnā
21.11.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
23.11.2022. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
28.11.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
30.11.2022. 09.00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Attīstības komiteja

Datums Laiks Kura interesēs veic lobēšanu Dokuments/jautājums, par kuru veic lobēšanu
01.12.2022. 14.15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Finanšu komiteja
01.12.2022. 18:00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotājiem Katlakalna tautas namā
02.12.2022. 18:00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotājiem Ķekavas kultūras namā
05.12.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
05.12.2022. 14:30 Rīgas plānošanas reģions RPR attālināta sanāksme
06.12.2022. 18:00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotājiem Daugmales multifunkcionālā centrā
07.12.2022. 09:00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde
08.12.2022. 14:15 Ķekavas novada iedzīvotājiem Rīgas Metropoles biedru sapulce
08.12.2022. 18:00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotājiem Mellupu sociālā namā
09.12.2022. 15:00 Rīgas plānošanas reģions RPR attīstības padomes sēde
09.12.2022. 18:00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Tikšanās ar iedzīvotājiem Baldones pārvaldes sēžu zālē
11.12.2022. 12:00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Koncerts UA bēgļu uzņemošām ģimenēm
12.12.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
14.12.2022. 09:00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Komandējums uz Gostinu (Poliju)
19.12.2022. 11.00 Ķekavas novada pašvaldības darbinieki Pārvalžu vadītāju sapulce par iknedēļas darbu apkopojumu
21.12.2022. 09:00 Ķekavas novada iedzīvotājiem Domes sēde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,