Pedagogu konkurss

Ķekavas novada pašvaldības ik gadu rīko konkursu “Labākais skolotājs Ķekavas novadā”. Konkursa mērķis ir apzināt un izvērtēt pedagogu darba rezultātus izglītības jomā, motivēt viņus radošai darbībai audzināšanas darbā, mācību priekšmetu metodikā un sabiedriskajās aktivitātēs, kā arī izteikt pateicību un apbalvot izglītības iestāžu pedagogus par ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā.

Godina labākos Ķekavas novada pedagogus 2020./2021.mācību gadā