Turpinās novada attīstības plānošanas dokumentu izstrāde

Ķekavas novada pašvaldība turpina darbu pie Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizācijas un jaunas Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes.

No februāra līdz aprīlim norisinājās darbs pie Stratēģijas un Attīstības programmas pirmo redakciju precizēšanas pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2022.gada 2.februāra lēmumu Nr. 32. “Par aktualizētās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam  projekta un Ķekavas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam projekta precizēšanu”

 Minētajā laika posmā notika vairākas tikšanās un darba semināri, tostarp, ar attīstības dokumentu pirmās publiskās apspriešanas laikā iesniegto priekšlikumu sniedzējiem un nozares speciālistiem.

Informējam, ka ir sagatavotas precizēto attīstības plānošanas dokumentu  redakcijas, kuras ar domes lēmumu iecerēts nodot otrajai publiskai apspriešanai no aprīļa beigām līdz maija beigām. Detalizētāk par iedzīvotāju sanāksmēm un priekšlikumu iesniegšanu publiskās apspriešanas laikā tiks publicēts Ķekavas novada pašvaldības informatīvajos kanālos aprīļa nogalē un maijā.

Atgādinām, ka 2021. gada sākumā tika uzsākta Ķekavas novada Ilgtpējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizācija un jaunas Attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrāde. Publiskā iepirkuma rezultātā Ķekavas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “Ķemers Business and Law Company” par Ķekavas novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādi.

Aicinām būt aktīviem un turpināt sekot līdzi informācijai Ķekavas novada pašvaldības informatīvajos kanālos, lai uzzinātu par iespējām iesaistīties jaunveidojamā novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādē un izstrādes progresu.

Attīstības un būvniecības pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

3 notikumi,

6 notikumi,

Marmadjūks

-

DZIESMAS PŪDERCUKURĀ

3 notikumi,

4 notikumi,

Mātes piens

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

Krāsainā pasaule

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

Zilās asinis

Zilās asinis

7 notikumi,

-

Marmadjūks

4 notikumi,

6 notikumi,

Stāstīšu Jokus

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Stand-up “Stāstīšu jokus”

4 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

4 notikumi,

4 notikumi,

-

SADZIEDAM

4 notikumi,

Vāram ziepes

3 notikumi,