Pacelts līdz 250,00 EUR trūcīgo un maznodrošināto mājsaimniecību atbalsts medikamentu, zobārstniecības un ārstniecības pakalpojumu apmaksai

Trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām tiks sniegts atbalsts medikamentu, zobārstniecības un ārstniecības pakalpojumu apmaksai līdz 250,00 euro kalendāra gadā mājsaimniecībai, ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža, uzrādot Sociālajā dienestā stingrās uzskaites čekus/kvītis/rēķinus ar personas datiem un iesniedzot ģimenes ārsta izziņu par medikamentu lietošanas nepieciešamību.

Lēmumu par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Ķekavas novada sociālais dienests. Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu, aprēķināšanu un izmaksu veiks Ķekavas novada sociālais dienests normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā.

Turpmāk par maznodrošinātu atzīstama būs mājsaimniecība, kuras ienākumi ir mazāki par  436,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai turpmāk tiks piešķirts neizvērtējot mājsaimniecības   ienākumus.  Šo pabalstu piešķir klientam individuālās sociālās rehabilitācijas procesā, pēc klienta individuālo vajadzību un resursu izvērtēšanas ,sociālās rehabilitācijas plāna izstrādes. Pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai vienai personai noteikts līdz 300,00 euro kalendāra gadā.

  1. gada 26.oktobra domes sēdē tika veikti grozījumi 2021.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr.19/2021 “Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā”.

26.10.2022.

Administratīvā pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Dabas pieskāriens aplim

Lieldienu Jampadracis

-

Lieldienu Jampadracis

5 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

5 notikumi,

9 notikumi,

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

Tauriņš Seniors

12 notikumi,

9 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

11 notikumi,

Pavasara ziedu valsis

10 notikumi,

7 notikumi,

8 notikumi,

16 notikumi,

9 notikumi,

11 notikumi,

11 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa nodarbība

11 notikumi,

13 notikumi,

Melnais samts

13 notikumi,

Baisule

10 notikumi,

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

8 notikumi,

Marijas klusums

8 notikumi,