Izsludināta publiskā apspriešana

Paziņojums par Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam aktualizācijas, Ķekavas novada Attīstības programmas 2021. – 2027.gadam un Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata precizēto projektu nodošanu publiskajai apspriešanai.

Ķekavas dome 2022.gada 13.aprīlī pieņēma  lēmumu Nr.20. “Par aktualizētās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam precizētā projekta, Ķekavas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam precizētā projekta un Vides pārskata precizētā projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030.gadam ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kas nosaka Ķekavas novada attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīvu ilgtermiņā, tas  ir hierarhiski augstākais pašvaldības attīstības plānošanas dokuments.
Ķekavas novada Attīstības programma 2021.-2027.gadam ir vidēja termiņa plānošanas dokuments un, lai īstenotu Stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa  redzējumu,  nosaka novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem.
Stratēģijai un Programmai tika veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums un izstrādāts Vides pārskata projekts, lai novērtētu iespējamo ietekmi uz vidi un noteiktu pasākumus negatīvās ietekmes novēršanai vai mazināšanai.
Minētie Ķekavas novada attīstības plānošanas dokumentu projekti ir papildināti atbilstoši  pirmās publiskās apspriešanas laikā no 2021.gada 15.novembra līdz 14.dacembrim saņemtajiem priekšlikumiem un  atzinumiem, un pamatojoties uz domes 2022.gada 2.februāra lēmumu  Nr.32. “Par aktualizētās Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam projekta un Ķekavas novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam projekta precizēšanu”.
Aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus iesaistīties  Stratēģijas, Programmas un Vides pārskata precizēto projektu publiskajā apspriešanā.

Publiskās apspriešanas termiņš no  2022.gada 26.aprīļa līdz 2022.gada 25.maijam.

Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana:
Ķekavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23007
Ķekavas novada Attīstības programma 2021.-2027.gadam: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23011

Interesentus, kas vēlas iepazīties ar materiāliem klātienē Ķekavas novada pašvaldībā, kā arī saņemt klātienes konsultāciju, lūdzam pieteikties:

Rakstiskus priekšlikumus par Ķekavas novada Stratēģijas, Programmas un Vides pārskata precizētajiem projektiem iespējams iesniegt līdz 2022.gada 25.maijam:

 • sūtot pa pastu uz adresi: Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123)
 • klātienē ievietojot slēdzamās pastkastītēs pie pašvaldības klientu apkalpošanas centriem:
  • pie pašvaldības klientu apkalpošanas centra Ķekavā (Gaismas iela 19, K-9-1),
  • pie pašvaldības klientu apkalpošanas centra Baložos (Uzvaras prospekts 1a),
  • pie Daugmales pagasta pārvaldes (“Salnas”, Daugmales pagasts),
  • pie Baldones pārvaldes (Pārupes iela 3, Baldone);
 • sūtot elektroniski uz e-pasta adresi (elektroniski parakstītiem dokumentiem): novads@kekava.lv ;
 • Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”

Attīstības plānošanas dokumentu un Vides pārskata  precizēto projektu sabiedriskās apspriedes sanāksmes notiks attālināti tiešsaistes platformā Zoom, kā arī tiks pārraidītas Ķekavas novada pašvaldības facebook kontā:

 • 2022. gada 11.maijā, plkst. 18:00
 • 2022. gada 16.maijā, plkst. 18:00

Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju lūdzam reģistrēties tiešsaistes sanāksmei šeit: https://forms.gle/upnPWSUxXNnzJzUS8 . Vēršam uzmanību, ka sanāksmēs Zoom platformā varēs piedalīties tikai identificētas un reģistrētas personas. Saite uz sanāksmēm tiks nosūtīta individuāli katram reģistrētam dalībniekam.

Stratēģijas un Programmas izstrādātājs  SIA “Ķemers Business and Law Company”, adrese: Murdu iela 19A, Salacgrīva, Limbažu nov., LV-4033, tīmekļa vietne: www.kblc.lv, e-pasta adrese: info@kblc.lv, tālr. 29285297
Vides pārskata izstrādātājs Vides eksperte Inga Gavena, tālr. 29545377, e-pasta adrese: inga.gavena@gmail.com

fb publiska apspriesana

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Izstāde “Mēs krāsās”

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

-

PASTKARTE NO ROMAS

6 notikumi,

Tauriņa stāsts

Danču vakars

5 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

7 notikumi,

Pansija pilī

7 notikumi,

Baltais klusums

KUR PAZUDIS VILKS?

Bez mīlestības nedzīvojiet

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Sirsniņdienas darbnīca

8 notikumi,

-

Vai esi drošs internetā?

7 notikumi,

-

Danču vakars

7 notikumi,

PASAKAS KOKLĒM UN BALSĪM

7 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

10 notikumi,

Pansija pilī

9 notikumi,

MĪTI UN LEĢENDAS

7 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Uzvārdu un vārdu stāsti

5 notikumi,

8 notikumi,

Gandrīz vecpuisis

9 notikumi,

Sirds Likums

6 notikumi,