Biežāk uzdotie jautājumi par izmaiņām rēķinos saistībā ar energoresursu cenu kāpumu (skaidro SIA “Ķekavas nami”)

Sākot ar oktobri, iedzīvotāji, kas Ķekavā, Rāmavā, Katlkalnā un Valdlaučos izmanto SIA “Ķekavas nami” pakalpojumus, saņem rēķinus saskaņā ar jauno siltumenerģijas tarifu[1]. Lai nodrošinātu caurspīdīgu informāciju par izmaiņām rēķinos saistībā ar energoresursu cenu kāpumu, SIA “Ķekavas nami” pēc novada domes priekšsēdētāja Jura Žilko lūguma ir apkopojusi iedzīvotāju biežāk uzdotos jautājumus un sagatavojusi atbildes uz tiem. Ja neatrodat atbildi uz sev aktuālu jautājumu, lūdzu, iesūtiet to info@kekavasnami.lv, un mēs papildināsim zemāk atrodamo atbilžu klāstu.

NB! Uzziņai: kopējo rēķina summu veido patērētā ūdens, t.sk. siltā daudzums, apkure, kā arī saņemtais apsaimniekošanas pakalpojums. Ūdens un siltuma apjomu uzskaita ēkai kopumā un to nolasa no verificētiem plombētiem skaitītājiem. Samaksu aprēķina pēc spēkā esošā tarifa[2], summu izdalot uz dzīvokļu skaitu.

Informācija papildināta 24.10.2022.

Jautājums Atbilde
Kā notiek siltumenerģijas cenu aprēķins? Siltumenerģijas cenu aprēķina pēc SPRK apstiprinātās metodikas. Tarifa aprēķinā tiek ietverta kurināmā cena, nodokļi un siltumenerģijas ražošanas izmaksas (darbinieku algas, iekārtu amortizāciju u.c.).
Kā notiek ūdens uzsildīšanas cenas aprēķins un kas to ietekmē? Vēlamies informēt iedzīvotājus, kā tiek veikti aprēķini par ūdens uzsildīšanu un karstā ūdens cirkulāciju, kurus vistiešākajā veidā ietekmē dabas gāzes cena (Mwh).

Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 524 7. pielikumu, karstā ūdens cirkulācija tiek rēķināta 0,1 Mwh mēnesī uz 1 dzīvokli, neatkarīgi no tā vai dzīvokļa īpašnieks atrodas prombūtnē vai ir demontēts dvieļu žāvētājs.

PIEMĒRS

No 1. septembra 1 Mwh cena ir 279,51 EUR, tātad 0,1 Mwh = 27,95 EUR.

Kā piemēru minēsim konkrētu māju, kurā ir 55 dzīvokļi. Māja septembrī ir patērējusi 87.53 m3 karstā ūdens un 13.55 mwh siltumenerģiju, kas nodrošina cirkulāciju un ūdens uzsildīšanu.

Māja cirkulācijai kopā ir patērējusi 0.1 x 55 = 5.5 Mwh

Bet ūdens uzsildīšanai 13,55 – 5,5 = 8,05 Mwh vai 8,05 x 279,51 = 2250,06 EUR

Tātad 1m3 karstā ūdens izmaksā 2250,06 : 87,53 = 24,71 EUR

Mājas siltumenerģijas patēriņu ietekmē vairāki faktori – ūdens patēriņa daudzums, laika apstākļi, cauruļu stāvoklis, mājas lielums utt.

*visi aprēķini ir norādīti bez PVN.

279.51 EUR par MWh ir siltumenerģijas tarifs, kas balstīts uz kurināmā iepirkuma cenām biržā. To ir izskatījusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), un tas stājās spēkā šā gada 1. septembrī. Šajā piemērā valsts kompensēs 90% no tās tarifa daļas, kas pārsniegs 150 EUR/MWh. Atbalsts tiks piemērots automātiski.

Kādēļ cena par ūdens uzsildīšanu un siltumenerģiju katru mēnesi ir atšķirīga? Cena par siltumerģiju atšķiras tad, ja SPRK tiek apstiprināts jauns siltumapgādes tarifs.

 

Ja siltumapgādes tarifs nemainās, tad katra mēneša siltumenerģijas patēriņš ir atkarīgs no siltā ūdens patēriņa apjoma, āra gaisa temperatūras, mājas siltuma zudumiem, iedzīvotāju ieradumiem (piem. ventilēšanu).

Kas iepērk kurināmo un pēc kāda principa? Kāpēc Ķekavā iepirkums ir par tik lielu summu? Kurināmo iepērk SIA “Ķekavas nami” reizi mēnesī, organizējot iepirkuma procedūru. Līgumslēgšanas tiesības tiek zemākās cenas piedāvājumam. Līdz š.g. jūnijam SIA “Ķekavas nami” dabasgāzi iepirka par 2020.gadā fiksētu cenu, kas bija ievērojami zemāka par š.g. dabasgāzes cenu. Līdz ar to, līdz šim SIA “Ķekavas nami” piemērojamais siltumenerģijas tarifs bija viens no zemākajiem Latvijā

Iepirkuma summu veido apjoms un vienības cena, kas pašlaik ir augsta.

Kāpēc SIA “Ķekavas nami” dabasgāzi nesāka iepirkt laicīgi? Esošais līgums ar AS “Latvijas Gāze” bija spēkā līdz 01.07.2022. Jūnijā SIA “Ķekavas nami” izsludināja cenu aptauju un saņēma piedāvājumu tikai no viena pretendenta – AS “Latvijas Gāze” (citiem tirgus dalībniekiem fiziski nebija gāzes). Šobrīd SIA “Ķekavas nami” katru mēnesi  veic cenu aptauju un izvēlas biržas tarifu, jo fiksētus piedāvājumus saņem tikai uz septembri un tie ir bijuši nesamērīgi augsti. Šobrīd biržā ir vērojama pozitīva tendence un visdrīzāk no novembra tarifu varēs samazināt. SIA “Ķekavas nami” precīzāk to uzzinās oktobra beigās, kad saņems biržas cenas indikāciju novembra mēnesim.
Kas ir SPRK, kas akceptē cenas? SPRK ir sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija jeb regulators, kuri cenas aprēķina pēc vienotas, apstiprinātas metodikas, kuru apstiprina SPRK Padome.
Kādēļ katrai mājai ir atšķirīga cena par siltumenerģiju un ūdens uzsildīšanu? Siltumenerģijas un ūdens uzsildīšanas cena katrai mājai ir atšķirīga. Cenu nosaka mājas tehniskais stāvoklis, siltināšana, veiktie uzlabojumi, tīklu garums un to kvalitāte. Dzīvokļa īpašnieki un māju vecākie, kuri vēlas uzzināt vairāk par iespējam sadarbībā ar SIA “Ķekavas nami” veikt māju siltināšanu, aicināti sazināties ar Edgaru Menci, e-pasts: edgars.mencis@kekavasnami.lv, tālr. 28336365 vai Raivo Lāci, e-pasts: raivo.lacis@kekavasnami.lv.
Kas būtu nepieciešams, lai samazinātu siltumenerģijas un ūdens uzsildīšanas cenu? SIA “Ķekavas nami” iedzīvotājiem iesaka veikt mājas komplekso renovāciju, lai samazinātu siltumenerģijas un ūdens uzsildīšanas cenu.
Kādas darbības no apsaimniekotāja puses ir veiktas, lai samazinātu siltuma izmaksas? Paredzot gāzes cenu palielinājumu un siltumenerģijas cenu sadārdzinājumu, SIA “Ķekavas nami” ir veikuši vairākus pasākumus:

1.Valdlaučos un Daugmalē ir sākts projekts apkures sistēmas pārejai: Valdlaučos – uz šķeldas apkuri un Daugmalē – uz granulu apkuri.

2.Ir noslēgts līgums par sašķidrinātās gāzes piegādi lielajām katlu mājām Ķekavā un Valdlaučos, kas šobrīd cenas ziņā ir lētāks variants nekā izmantot dabas gāzi.

Visi iepriekš minētie pasākumi radīs iespēju samazināt iedzīvotājiem siltumenerģijas tarifu.

SIA “Ķekavas nami” ilgtermiņā ir aicinājuši daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus vienoties par savu māju renovāciju. Uz doto brīdi renovētas ir tikai 9 daudzīvokļu mājas, kurām par siltumenerģijas patēriņu būs jāmaksā daudz mazāk.

Negatīvs iedzīvotāju balsojums par māju renovāciju bija sekojošām mājām:

·       Rīgas iela 36 k – 1;

·       Gaismas iela 19 k – 10;

·       Nākotnes iela 10.

Šobrīd SIA “Ķekavas nami” vadība rīko daudzdzīvokļu māju īpašnieku sapulces, lai aicinātu iedzīvotājus veikt siltumenerģijas taupības pasākumus.

Vai uz nākamo apkures sezonu plānotas kādas alternatīvas? SIA “Ķekavas nami” uz nākamo apkures sezonu izmantos jaunās katlumājas Daugmalē un Valdlaučos, papildus tam, aicina mājas iedzīvotājus vienoties par dzīvojamo ēku siltumapgādes sistēmu modernizāciju. Lai uzzinātu vairāk par iespējām sadarbībā ar SIA “Ķekavas nami” veikt siltumapgādes sistēmu modernizāciju, aicināti sazināties ar Edgaru Menci, e-pasts: edgars.mencis@kekavasnami.lv, tālr. 28336365 vai Raivo Lāci, e-pasts: raivo.lacis@kekavasnami.lv.
Kāds atbalsts tiek piešķirts iedzīvotājiem energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai? Iedzīvotāji no 2022. gada 1. oktobra var pieteikties valsts atbalstam energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai. Plašāk: https://bit.ly/3D7JRT8.

Kāds ir pašvaldības sniegtais atbalsts novada iedzīvotājiem? Pašvaldība organizē iesniegumu pieņemšanu energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai klientu apkalpošanas centros Ķekavā, Baložos, Baldonē un veic kompensāciju izmaksu. Tāpat pašvaldība ir palielinājusi garantētā minimālā ienākuma pabalsta koeficientu (plašāk par pabalstiem: https://bit.ly/3TAW3Rp).
Ko darīt, ja īpašumam juridiski nav veikta īpašnieka maiņa? Lai pārslēgtu līgumu ar SIA “Ķekavas nami” par dzīvokļa īpašnieka maiņu, aicinām sazināties ar Raivo Lāci, e-pasts: raivo.lacis@kekavasnami.lv vai Edgaru Menci, e-pasts: edgars.mencis@kekavasnami.lv, tālr. 28336365.
Vai par kavētu rēķinu apmaksu tiks aprēķināti kavējuma procenti? Sakarā ar pieaugošajām izmaksām komunālajiem pakalpojumiem, SIA “Ķekavas nami” no 01.09.2022. līdz šī lēmuma atcelšanai neaprēķinās kavējuma procentus klientiem par kavētu rēķinu apmaksu.

 

 

[1] Siltumenerģijas tarifu 279.51 EUR par MWh, kas balstīts uz kurināmā iepirkuma cenām biržā, ir izskatījusi un apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK), un tas stājās spēkā šā gada 1. septembrī.

[2] Siltumenerģijas tarifs (1 MWh cena) iekļauj kurināmā iegādes cenu biržā, u.c. nodokļus.

20.10.2022.

Administratīvā pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,