Aicinām pieteikties Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizatorus

Bērnu un jauniešu nometnes (nometņu) organizēšana saskaņā ar tehniskajā specifikācijā un vadlīnijās (1. pielikums) noteiktajām prasībām. Viens pretendents var organizēt vairākas nometnes.

Finansiālu atbalstu iespējams saņemt gan dienas, gan diennakts nometnēm. Finansējums par vienu dalībnieku nometnē – 48 eiro dienas nometnē un 68 eiro diennakts nometnē.

Paredzamais nometņu organizēšanas laiks aptuveni no 14.08.2023. līdz 31.08.2023. un no 21.10.2023. līdz  29.10.2023.

“Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometņu organizēšana” galvenais mērķis ir nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, sadarbojoties un komunicējot savā starpā daudzveidīgās radošās nodarbēs. Turklāt, lai palīdzētu Ukrainas bērniem un jauniešiem apgūt mūsu valsts valodu, pilnveidot komunikācijas un saskarsmes prasmes daudzveidīgās radošajās norisēs un aktivitātēs pusei nometnes dalībnieku ir jābūt bērniem un jauniešiem no Ķekavas novada pašvaldības, otrai pusei – bērniem un jauniešiem no Ukrainas. Nometnes dalībnieki – latviešu, ukraiņu bērni un jaunieši vecumā no 1. līdz 12. klasei.

Pieteikums sastāv no aizpildītas pieteikuma veidlapas. Pretendents piedāvājumu nosūta ieskenētā veidā vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu uz e-pasta adresi: novads@kekava.lv līdz 2023. gada 11.jūlijam (ieskaitot).

Pielikums nr. 2
Pielikums nr. 3

Ķekavas novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes Galvenais speciālists izglītības jautājumos

Monika Daļecka

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

6 notikumi,

9 notikumi,

8 notikumi,

10 notikumi,

7 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

7 notikumi,

10 notikumi,

Viss būs labi

9 notikumi,

7 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PAVASARIS | Ukuleles koncerts

Muzeju nakts 2024

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

9 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,