VARAM lēmums par Ķekavas novada teritorijas plānojuma piemērošanu gaidāms vasaras beigās

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izvērtējusi Ķekavas novada (administratīvai teritorijai līdz 2021.gada 1.jūlijam) teritorijas plānojuma (Plānojums) atbilstību normatīvajiem aktiem. VARAM norāda, ka nepieciešams veikt korekcijas, izslēgt pretrunīgas apbūves normas pašvaldības saistošajos noteikumos un sniegt argumentētu skaidrojumu par uzdotajiem jautājumiem. Līdz ar to prognozējams, ka VARAM  lēmums par Ķekavas novada teritorijas plānojuma piemērošanu gaidāms vasaras beigās.

Ķekavas novada dome saistošos noteikumus Nr. SN-TPD-2/2023 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” apstiprināja 2023. gada 22. marta sēdē un pašvaldība iesniedza tos izvērtēšanai VARAM. Nule kā VARAM sniegtajā atbildē norādītos precizējumus Plānojuma atkārtotai izskatīšanai ministrijā pašvaldība plāno izstrādāt un iesniegt līdz jūlija beigām.

Apvienotās novada teritorijas plānojuma, iekļaujot arī pēc 2021. gada 1. jūlija novada teritorijai pievienoto Baldones pilsētu un Baldones lauku teritoriju, izstrādi plānots uzsākt uzreiz pēc šī Plānojuma īstenošanas.

Saite uz minisrijas vēstuli šeit: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26747

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Izstāde “Mēs krāsās”

Baltais klusums

6 notikumi,

-

Uzvārdu un vārdu stāsti

6 notikumi,

9 notikumi,

Gandrīz vecpuisis

10 notikumi,

Sirds Likums

8 notikumi,

6 notikumi,

-

Sveču liešanas darbnīca

6 notikumi,

7 notikumi,

Dabas pieskāriens aplim

Ceļojums pavasarī

PAR VĪRIEŠIEM

7 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

Mīlestības stāsti džezā

6 notikumi,

-

Rotu meistarklase

4 notikumi,

6 notikumi,

6 notikumi,

Tautas tradīciju pūrs

6 notikumi,

Nakts krustaceļš

TAURIŅŠ SENIORS

6 notikumi,

Stāstu stunda ģimenēm

4 notikumi,

5 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa nodarbība