Turpinās darbs pie ēdināšanas sistēmas pilnveides izglītības iestādēs

Ķekavas novada pašvaldība ir viena no tām Pierīgas pašvaldībām, kas strādā pie ēdināšanas sistēmas maiņas izglītības iestādēs – tiek pārskatīts ēdināšanas atbalsts skolēniem, kā arī meklēti piemērotākie digitālie risinājumi ērtākai datu apmaiņai starp ēdinātāju, izglītības iestādi un izglītojamo.

Ķekavas novada pašvaldība ir vienīgā Pierīgā, kas līdzfinansē ēdināšanu izglītojamiem, kas mācās ārpus novada teritorijas. Saskaņā ar Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes datiem, Ķekavas novadā ir vairāk nekā 1300 šādu bērnu. Šobrīd rasts finansējums sociāli mazaizsargātu grupu atbalstam – ar 1. septembri pašvaldība līdzfinansē ēdināšanu 50% apmērā bērniem, kuri ir ar invaliditāti vai ir no daudzbērnu ģimenēm. Līdz šim pašvaldība saņēmusi 32 iesniegumus par atbalsta piešķiršanu.

Līdztekus tiek meklēti risinājumi ērtākai datu apmaiņai starp visām iesaistītajām pusēm. Tuvākajā laikā tiks izsludināts iepirkums ēdināšanas pakalpojumiem Baldones izglītības iestādēs, iekļaujot arī prasību par ēdināšanas izmaksu administrēšanas tehnisko risinājumu. Jaunu ēdināšanas pakalpojumu platformu visās pašvaldības skolās un bērnudārzos plānots ieviest jau 2025. gadā.

Ķekavas novada pašvaldības atbalsta sniegšanas kārtība ēdināšanas pakalpojuma apmaksai atrodama: https://kekava.lv/nekategorizets/noteikta-edinasanas-apmaksa-izglitojamajiem/

Kā vēsta Latvijas Televīzijas sagatavotais sižets, diskusijas par bērnu ēdināšanas jautājumu pašlaik ir aktuālas vairākās Pierīgas pašvaldībās, kas radušas atšķirīgus risinājumus. Plašāk: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/28.09.2023-pasvaldibas-parskata-skolenu-edinasanas-atbalstus.a525769/

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

6 notikumi,

9 notikumi,

8 notikumi,

10 notikumi,

7 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

7 notikumi,

10 notikumi,

Viss būs labi

9 notikumi,

7 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PAVASARIS | Ukuleles koncerts

Muzeju nakts 2024

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

9 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,