Līdz 28. jūnijam projektu iesniegšana līdzdalības budžeta projektu ideju konkursā

Pašvaldība jau otro gadu īsteno Ķekavas novada līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu. Lai uzlabotu apkaimju attīstību, aicinām novada iedzīvotājus no 29. aprīļa līdz 28. jūnijam iesniegt projektu pieteikumus pašvaldībā. Kopējais budžets 170 000 eiro.

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Juris Žilko: “2023. gadā izsludinājām sabiedrības rosinātu ideju konkursu ar kopējo budžetu 170 000 eiro. Tika pieteiktas astoņpadsmit projektu idejas, īstenošanai nodotas sešas. Šogad turpinām iesākto, jo līdzdalības budžeta projektu konkursā mums ir iespēja ne tikai īstenot iesniegtās idejas, bet arī gūt vērtīgu atgriezenisko saiti no novada iedzīvotājiem par nepieciešamajiem uzlabojumiem novada attīstībā.”

Konkursā var piedalīties Ķekavas novadā deklarēta fiziska persona vai persona, kurai pieder īpašums Ķekavas novadā un kura ir sasniegusi 16 gadu vecumu, kā arī Ķekavas novadā reģistrēta biedrība vai nodibinājums. Konkursa pieteikumi tiks pieņemti no 29. aprīļa līdz 28. jūnijam. Balstoties uz konkursa nolikumu, projektu pieteikumi no Baložiem, Katlakalna, Vimbukroga, Daugmales šogad netiks pieņemti, jo iesniegtie projekti šajās apkaimēs atbalstīti 2023. gadā.

Konkursa mērķis ir veicināt iedzīvotāju iniciatīvu, iesaisti un līdzdalību piešķirtā finansējuma izlietošanā. Sabiedrības līdzdalības kopējo budžetu šogad veido 170 000 eiro (ieskaitot PVN).

Lai palīdzētu sagatavot kvalitatīvus, konkursa mērķiem un noteikumiem atbilstošus pieteikumus, iedzīvotājiem ir iespēja konsultēties ar pašvaldības speciālisti Olgu Marčenkovu (tālr. 26643467, olga.marcenkova@kekava.lv).

Pieteikumu atbilstību kritērijiem izvērtēs konkursa vērtēšanas komisija, pieņemot lēmumu divu kalendāro mēnešu laikā pēc projekta iesniegšanas termiņa beigām.  Kritērijiem atbilstošās idejas tiks ierindotas trīs balsošanas grupās – pilsēta, teritorija ar vairāk nekā 500 iedzīvotājiem un teritorija ar mazāk nekā 500 iedzīvotājiem – un nodotas iedzīvotāju balsojumam.

Piedalīties balsošanā varēs persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un ir deklarēta Ķekavas novadā. Nobalsot varēs elektroniski balsošanas vietnē Lemejs.lv vai klātienē klientu apkalpošanas centrā Ķekavā, Gaismas ielā 19 k-9 – 1, Baložos, Uzvaras prospektā 1a un Baldonē, Rīgas ielā 97.

Katram balsstiesīgajam novada iedzīvotājam būs trīs balsis – pa vienai katrā balsošanas grupā. Balsojums būs ieskaitīts, tikai nododot visas trīs balsis. Balsošana notiks septembrī. Pašvaldība īstenos tās idejas, kas saņems lielāko iedzīvotāju balsu skaitu atvēlētā budžeta ietvaros.

Visi konkursa paziņojumi tiks publicēti pašvaldības interneta vietnē www.kekava.lv, Ķekavas novada sociālo tīklu profilos, kā arī pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ķekavas novads”. Līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa nolikums un cita saistītā informācija vienkopus atrodama www.kekava.lv/lidzbudzetesana.

ReadSpeaker  Nolikums

Iesniedzamie dokumenti:

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Publicēts 29.04.2024.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,