Pļavniekkalna sākumskolas personāls un skolēni veiksmīgi pārcēlušies uz sarkano skoliņu Ķekavā

Lai nodrošinātu Pļavniekkalna sākumskolas mācību procesa nepārtrauktību laikā, kamēr notiek Pļavniekkalna sākumskolas piebūves būvdarbi, skolas personāls un skolēni ir pārcēlušies uz sarkano skoliņu Skolas ielā 2, Ķekavā.

Laikā kamēr tika meklēts risinājums Pļavniekkalna sākumskolas telpu paplašināšanai, daļa mācību procesa tika nodrošināta moduļu tipa piebūvē. Šobrīd tās ekspluatācijas laiks ir beidzies. Tāpēc ir uzsākti sagatavošanas darbi moduļu demontāžai un būvlaukuma sagatavošanai jaunā korpusa celtniecībai. Saskaņā ar  Ķekavas novada pašvaldības un SIA “RTS būve” noslēgto līgumu līdz 2023. gada decembrim nekustamajā īpašumā Pļavniekkalna ielā 20, Katlakalnā, pie skolas galvenā korpusa tiks izbūvēta piebūve ar aktu zāli, ēdamzāli 312 skolēniem un 12 mācību klasēm.

Sarkanās skoliņas sagatavošanā mācību procesam būvdarbos ir ieguldīti 308 203 eur. Ēkā ir veikti darbi energoefektivitātes paaugstināšanai – apkures sistēmas nomaiņa, demontējot veco apkures sistēmu un uzstādot jaunu, ēkas cokola stāva remonts, ieskaitot ūdens novadīšanas sistēmas izbūvi cokolam un cokola siltināšanu, gaismas ķermeņu nomaiņa, kā arī ēkas fasādes remonts un sienu siltināšana. Tāpat ir veikta logu un ārdurvju nomaiņa, karnīzes atjaunošana starp stāviem, santehnikas nomaiņa, sienu krāsošana un grīdu flīzēšana tualešu telpās. Gaisa apmaiņu telpās nodrošina dabiskā vēdināšana. Jaunajos logos ir izbūvēti speciāli gaisa apmaiņas vārsti. Tualetēs un pagrabstāvā ir iekārtotas ventilācijas sistēmas. Visās klasēs ir arī uzstādīti gaisa kvalitātes monitoringa mēraparāti.

Objektu pirms mācību procesa uzsākšanas apsekoja Ķekavas novada būvvalde, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Veselības inspekcija. Konstatēts, ka būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai ieceres dokumentācijai, telpu apdarei izmantotie materiāli ir cilvēku veselībai nekaitīgi un atbilst telpu izmantošanas specifikai, ventilācijas sistēmas  darbojas apmierinoši un nodrošina nepieciešamo gaisa apmaiņu telpās, un sarkanā skoliņa atbilst normatīvo aktu prasībām[1].

Atgādinām, ka Ķekavas novada pašvaldība nodrošina skolēniem pārvadāšanas pakalpojumus. Skolēniem ir nodrošināts transports uz skolu un atpakaļ no izglītības iestādes. Aktuālākā informācija ar skolēnu autobusa maršrutiem un laika grafikiem pieejama Ķekavas novada mājaslapā: kekava.lv/skolenu-autobusi.

Papildu uzziņai

Ar dokumentāciju[2], kas apliecina sarkanās skoliņas ēkas konstrukciju drošību un atbilstību normatīvo aktu prasībām, interesentu grupa var iepazīties klātienē Ķekavas novada pašvaldībā (Gaismas iela 19, K-9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123), vizīti iepriekš piesakot pa tālruni 29467749.

18.01.2023.

Informāciju sagatavoja:

Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrības informēšanas un komunikācijas

nodaļas vadītāja Margrieta Akmens

tālr.  28 666 814, pr@kekava.lv

[1] Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests, pārbaudes akts Nr. 22/8-3.8/3. (02.01.2023.)

Veselības inspekcija, atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai vai turpināšanai Nr. 2.4.5.-8/7 (13.01.2023.)

Pielikums Veselības inspekcijas atzinumam Nr. 2.4.5.-8/7 “Objekta higiēniskais novērtējums” (13.01.2023.)

 

[2] Būvniecības valsts kontroles birojs, “Par administratīvā akta labprātīgu izpildi un tā spēka neesamību (Skolas iela 2, Ķekava) Nr. 3-2.2/2018/859-nd (01.11.2018.)

Ķekavas novada būvvaldes apliecinājuma karte ēkai Nr. BIS-BV-3.1-2021-14396 (10.01.2023.)

SIA “RBD” “Ķekavas sākumskolas ēka Skolas iela 2, Ķekava” tehniskās apsekošanas atzinums (23.11.2021.)

SIA “LBS-Konsultants” tehniskās apsekošanas atzinums un ģeotehniskā izpēte Skolas ielā 2, Ķekavā (18.02.2015.)

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,