Paziņojums par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu

SIA “BŪKS” precizē izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 18.07.2022., Nr. 136 publicēto paziņojumu par tarifa projektu.

SIA “BŪKS”, reģ. Nr. 40003295397, juridiskā adrese: Rīgas iela 67, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125, Latvija, 2022.gada 7.jūlijā Ķekavas novada pašvaldībai iesniedza ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa projektu, kas ir sagatavots saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veids Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Tarifa palielinājums (%).
Ūdensapgādes pakalpojumi 0,81 1,44 77,78%
Kanalizācijas pakalpojumi 1,35 2,18 61,48%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. septembri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar lietotājiem nodotā apjoma izmaiņām, mainīgo un fiksēto izmaksu izmaiņām.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa projektu lietotājs var SIA “BŪKS” administrācijas telpās Rīgas ielā 67, Baldonē, Ķekavas novadā, iepriekš sazinoties pa tālr. +37167932700 vai elektroniskā pasta adresi: info@siabuks.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “BŪKS”, Rīgas ielā 67, Baldonē, Ķekavas novadā, LV-2125, vai elektroniski pa e-pastu: info@siabuks.lv vai tālr. +371 67932700, kā arī Ķekavas novada pašvaldībā Gaismas ielā 19, K-9-1, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123, bezmaksas informatīvais tālr. 8488, elektroniskā pasta adrese: novads@kekava.lv 20 dienu laikā no šī precizējuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Autors: SIA “BŪKS”

18.07.2022., precizēts 29.07.2022.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

6 notikumi,

9 notikumi,

8 notikumi,

10 notikumi,

7 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

7 notikumi,

10 notikumi,

Viss būs labi

9 notikumi,

7 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PAVASARIS | Ukuleles koncerts

Muzeju nakts 2024

6 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

4 notikumi,

6 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

5 notikumi,

3 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

2 notikumi,