Paziņojums par iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanu jautājumā par Rail Baltica trases pievadceļu izmaiņām līdz šķērsojumam ar Vārpu ceļu

Ķekavas novada dome 2022.gada 28.septembra domes sēdē pieņēma lēmumu par iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanu jautājumā par Rail Baltica trases pievadceļu izmaiņām līdz šķērsojumam ar Vārpu ceļu. Sabiedrības informēšanas mērķis ir noskaidrot  viedokli, par  plānotajām izmaiņām pievadceļa risinājumā.

Sākotnētnēji bija plānots izbūvēt paralēlo ceļu gar Rail Baltica trasi no Lapsēnu ceļa līdz Varpu ceļam, skatīt 1.attēlu. Savukārt Rail Baltica trases projektēšanas procesā atbilstoši ekspertu izpētei šai posmā ir nepieciešama dzīvnieku pārejas izbūve. Tā rezultātā paralēla ceļa izbūve nav iespējama, tāpēc tiek piedāvāti alternatīvi risinājumi līdz Vārpu ceļa šķērsojumam:

  1. AS “Latvijas valsts meži” ceļa “Mežvidi – Trimdas”, (skat.att. Nr.3)
  2. vai Vārpu ceļu un Zaļo ceļu, skatīt 2. un 3.attēlu, (skat.att. Nr.2)

Attēliem ir shematika nozīme, risinājumi tiks precizēti būvprojektā.

Aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par piedavātajiem alternatīvajiem variantiem, skatīt 2. un 3.attēlu.  Lūdzam izteikt viedokli līdz 2022.gada 7.novembrim, interesenti aicināti piedalīties sanāksmē, kas notiks 2022.gada 24.oktobrī plkst. 17.30 ZOOM platformā attālināti. Piekļuves informācija sanāksmei ZOOM platformā tiks publicēta sanāksmes norises dienā pašvaldības tīmekļa vietnē www.kekavasnovads.lv.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Ķekavas novada pašvaldībā (adrese: Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, e-pasts (elektroniski parakstītiem dokumentiem): novads@kekava.lv). Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, tālr. 26678026.

Administratīvā pārvalde

05.10.2022.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

3 notikumi,

6 notikumi,

Marmadjūks

-

DZIESMAS PŪDERCUKURĀ

3 notikumi,

4 notikumi,

Mātes piens

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

Krāsainā pasaule

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

Zilās asinis

Zilās asinis

7 notikumi,

-

Marmadjūks

4 notikumi,

6 notikumi,

Stāstīšu Jokus

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Stand-up “Stāstīšu jokus”

4 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

4 notikumi,

4 notikumi,

-

SADZIEDAM

4 notikumi,

Vāram ziepes

3 notikumi,