Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa”, Ķekava, Ķekavas novads energoefektivitātes paaugstināšana

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Ieviņa”, Ķekava, Ķekavas novads energoefektivitātes paaugstināšana
4.2.2.0/21/A/088
2022.-2023.gads
Kopējās projekta izmaksas ir 1 144 921.21 EUR, no kuriem Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums sastāda 973 183,02 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām sastāda 25 760.73 EUR un pašvaldības finansējums 145 977.46 EUR.
Projekta mērķis ir Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa”, Gaismas ielā 25, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123, kadastra nr. 80700081709001 (002,003) veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus, īstenojot aktivitāti – ēkas energoefektivitāti paaugstinoši vienkāršotās atjaunošanas darbi, pamatojoties uz sertificēta energoauditora izstrādāto energosertifikātu.
Projekta iesniedzējs – Ķekavas novada pašvaldība atbilst Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piektās atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” mērķim – samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par energoapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldības infrastruktūrā atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Projekta mērķis ir Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Ieviņa”, Gaismas ielā 25, Ķekavā, Ķekavas novadā, LV-2123, kadastra nr. 80700081709001 (002,003) veikt kompleksus energoefektivitātes pasākumus, īstenojot aktivitāti – ēkas energoefektivitāti paaugstinoši vienkāršotās atjaunošanas darbi, pamatojoties uz sertificēta energoauditora izstrādāto energosertifikātu.

Veicot energoefektivitāti uzlabojošos darbus, tiks panākts siltumenerģijas patēriņa samazinājums par 78.08 kWh/m2, pēc projekta īstenošanas sasniedzot aprēķināto apkures energopatēriņu 68.13 kWh/m2. Galvenās projekta darbības ir:

– energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana – norobežojošo konstrukciju kompleksa siltināšana (ārsienu, cokola, bēniņu siltināšana, ēkas logu un ārdurvju maiņa), apgaismojuma sistēmas rekonstrukcija;
– būvuzraudzība;
– projekta vadība;
– publicitātes nodrošināšana.

Kopējais projekta īstenošanas ilgums ir paredzēts 16 mēneši. Kopējās projekta izmaksas ir 1 144 921.21 EUR, no kuriem Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums sastāda 973 183,02 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām sastāda 25 760.73 EUR un pašvaldības finansējums 145 977.46 EUR.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,