Pasniegti apbalvojumi “Ķekavas novada Goda pilsonis”

17.novembrī tika pasniegts Ķekavas novada pašvaldības apbalvojums “Ķekavas novada Goda pilsonis” Dainuvītei Markelovai, Veltai Volosovskai un Ojāram Andersonam. Astoņus gadus pēc kārtas par mūža ieguldījumu Ķekavas novada attīstībā, ilggadēju un panākumiem vainagotu darbu Ķekavas novada labā vai citiem īpašiem nopelniem tiek piešķirts apbalvojums trīs novada iedzīvotājiem. Šogad tika saņemti sešpadsmit pieteikumi par divpadsmit pretendentiem. Svinīgā apbalvojuma pasniegšanas ceremonija norisinājās Ķekavas Kultūras namā valsts svētku pasākuma ietvaros.

Izskatot saņemtos pieteikumus un novērtējot ieguldījumu Ķekavas novada labā, Ķekavas novada pašvaldības Apbalvojumu izvērtēšanas komisija pieņēma lēmumu, ka 2022. gada apbalvojums “Ķekavas novada Goda pilsonis” tiek piešķirts trim novadniekiem:

• Dainuvītei Markelovai par 50 gadu godprātīgu darbu Baložu pilsētas bibliotēkā. Dainuvītes vadībā neliela ciemata bibliotēka izauga par Ķekavas novada galveno bibliotēku. Baložu bibliotēka ir elektroniskā kopkataloga un Novadpētniecības datubāzes uzturētāja. Pēc Dainuvītes iniciatīvas īstenots vērienīgs bibliotēkas rekonstrukcijas projekts – pārbūvējot, paplašinot un modernizējot telpas;

• Veltai Volosovskai par nesavtīgu sevis veltīšanu latviskās identitātes kopšanā, mācot Ķekavas vidusskolas skolēniem veidot bagātīgu un pareizu latviešu valodu;

• Ojāram Andersonam par novada kultūras un vēstures apzināšanu. Ojārs Andersons ir piedalījies 1.pasaules kara vācu karavīru kapu sakopšanā, meklējis kritušo karavīru kapus un veicinājis to pārapbedīšanas pasākumus, aktīvi piedalās Baldones novada un Baložu kūdras bānīša vēstures pētīšanā.

Ar apbalvojumu Ķekavas novada pašvaldība vēlas pateikties un novērtēt to cilvēku ieguldījumu, kuri ar savu darbu, mūža veikumu, radošumu, pilsonisko aktivitāti un apņēmību, ir palīdzējuši Ķekavas novadam augt, attīstīties un tā vārdam izskanēt gan Latvijā, gan ārvalstīs. Tāpēc ik gadu Ķekavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus, uzņēmumus, iestādes un nevalstiskās organizācijas iesniegt pretendentu pieteikumus Ķekavas novada augstākā apbalvojuma “Ķekavas novada Goda pilsonis” saņemšanai.

Goda zīme “Ķekavas novada Goda pilsonis” ir vienreizējs apbalvojums, ko vienai personai var piešķirt vienu reizi. Apbalvojumu viena kalendārā gada laikā var piešķirt ne vairāk kā trim personām.

17.11.2022.

Administratīvā pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Dabas pieskāriens aplim

Lieldienu Jampadracis

-

Lieldienu Jampadracis

5 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

5 notikumi,

9 notikumi,

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

Tauriņš Seniors

12 notikumi,

9 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

11 notikumi,

Pavasara ziedu valsis

10 notikumi,

7 notikumi,

14 notikumi,

8 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa nodarbība

9 notikumi,

9 notikumi,

Melnais samts

10 notikumi,

Baisule

8 notikumi,

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

7 notikumi,

Marijas klusums

7 notikumi,