Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu ,,Grozījumi Likumā par ostām”

No 2022. gada 10. marta līdz 8. aprīlim notiek parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētā likuma “Grozījumi Likumā par ostām” atcelšanu.

Svarīgi, ņemt vērā, ka parakstu vākšana notiek, lai tautas nobalsošanā varētu lemt par šī likuma atcelšanu. Ja vēlētāji atbalsta likuma pieņemšanu un spēkā stāšanos, tad parakstu vākšanā nav jāpiedalās.
Par apturētā likuma nodošanu tautas nobalsošanai parakstīties var tikai klātienē – parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs.
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos parakstu vākšanā, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa apliecība (eID karte).
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties parakstu vākšanas vietā, bet vēlas piedalīties parakstu vākšanā, tiek nodrošināta iespēja pieteikties parakstu vākšanai savā atrašanās vietā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā, 8. aprīlī.

Ķekavas novada teritorijā ar Ķekavas novada domes 2022.gada 2.marta lēmumu Nr.30 ir noteiktas trīs parakstu vākšanas vietas:

  1. Ķekavas pagasta kultūras centrs – Gaismas iela 17, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123;
  2. Baložu pilsētas kultūras centrs – Skolas iela 4, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112;
  3. Baldones Kultūras centrs – Daugavas iela 2, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125.

Darba laiki – pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00, otrdienās, ceturtdienās, sestdienās no plkst. 15:00 līdz 19:00.

Vairāk informācijas tīmekļa vietnē – https://www.cvk.lv/lv/parakstu-vaksanas/tautas-nobalsosanas-ierosinasanai-par-saeima-pienemta-likuma-atcelsanu/parakstu-vaksana-tautas-nobalsosanas-ierosinasanai-par-aptureto-likumu-grozijumi-likuma-par-ostam-2022-gads

Vēlēšanu komisija

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Dabas pieskāriens aplim

Lieldienu Jampadracis

-

Lieldienu Jampadracis

5 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

5 notikumi,

9 notikumi,

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

Tauriņš Seniors

12 notikumi,

9 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

11 notikumi,

Pavasara ziedu valsis

10 notikumi,

7 notikumi,

14 notikumi,

8 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa nodarbība

9 notikumi,

9 notikumi,

Melnais samts

10 notikumi,

Baisule

8 notikumi,

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

7 notikumi,

Marijas klusums

7 notikumi,