Par teritorijas sakopšanu pavasarī

Iestājoties pirmajam pavasara mēnesim, teritoriju īpašniekiem aktuāla kļūst īpašumu sakopšana – zālienu nopļaušana, apstādījumu apgriešana, atkritumu savākšana. Aicinām iedzīvotājus rūpēties par savu īpašumu, nenodarot kaitējumu apkārtējai videi, – atgādinām, ka kūlas dedzināšana apdraud cilvēku dzīvību un veselību.

Saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem nekustamo īpašumu īpašnieki, apsaimniekotāji vai nomnieki nekustamā īpašuma teritorijā veic teritorijas sakopšanu, zāles nopļaušanu (zāles garums pilsētās un ciematu teritorijās nedrīkst pārsniegt 20 cm, citās kopjamo zemesgabalu teritorijās zemes apsaimniekošanas pasākumi veicami, lai nepieļautu kūlas veidošanos) un apstādījumu uzturēšanu, nepieļaujot būvgružu un atkritumu uzkrāšanos.

Kā ierasts, aktuāls ir jautājums, ko iesākt ar bioloģiskajiem atkritumiem. Ķekavas novada Īpašumu pārvaldes speciālisti aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un šķirot bioloģiski noārdāmos atkritumus:

  • izmanot bioloģisko atkritumu konteinerus, kurus pēc klientu pasūtījuma par pazeminātu maksu (vismaz par 40% zemāka nekā nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa), noslēdzot vienošanos, nodrošina SIA “Clean R” (papildu informācija, zvanot uz “Clean R” klientu apkalpošanas centra tālruņa numuru 67111001 vai rakstot uz e-pasta adresi kc@cleanr.lv);
  • ierīkot privātmājas vai mazdārziņa teritorijā kompostēšanas vietu, tā ietaupot izdevumus par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kā arī vēlāk kompostu izmantojot dārza zemes ielabošanai;
  • nogādāt dārzu un parku apsaimniekošanas rezultātā radušos bioloģiskos atkritumus pašvaldības ierīkotajā kompostēšanas vietā, kura atsāks savu darbu no 1. marta piektdienās Ķekavā, Celtnieku ielā 21 (novada iedzīvotājiem – bez maksas);
  • atbilstoši ierīkotā ugunskura vietā sava īpašuma teritorijā nelielos daudzumos drīkst sadedzināt zarus un malku, stingri ievērojot nosacījumu, ka ugunskura vieta tiek uzraudzīta un nerada apdraudējumu apkārtējai videi un cilvēku drošībai, labsajūtai, veselībai, dzīvībai un mantai. Dedzināt atkritumus ir aizliegts, tostarp nebūtu pieļaujams dedzināt lapas un sagrābto zāli.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un par to tiek piemērots sods. Tā var apdraudēt cilvēku dzīvību un īpašumu, kā arī rada būtisku kaitējumu dabai. Dienesta pieredze liecina, ka joprojām ik pavasari daļa iedzīvotāju cenšas sakopt savas teritorijas, aizdedzinot neapkoptās platības ļaunprātīgi, daļu nodedzina bērni vai pusaudži apzināti vai spēlējoties aizdedzinot pērno zāli, bet daļa kūlas ugunsgrēku izceļas no nepieskatītiem ugunskuriem vai arī nevērīgi nomestiem izsmēķiem.

Tāpat aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par Lielo talku, kas šogad norisināsies 27. aprīlī, un Ķekavas novada pašvaldības aktualitātēm, lai uzzinātu par ikgadējo “Eko dienu” novadā, kad bez maksas varēs nodot lielgabarīta atkritumus un nolietotās elektropreces.

Vienlaikus pašvaldība uzsver, ka savā īpašumā radītos atkritumus ir aizliegts izmest konteineros, kas paredzēti cita nekustamā īpašuma apsaimniekošanai (piemēram, daudzdzīvokļu māju, atpūtas vietu, parku un kapsētu apsaimniekošanas vajadzībām paredzētajos konteineros)!

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

6 notikumi,

9 notikumi,

8 notikumi,

10 notikumi,

7 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

7 notikumi,

10 notikumi,

Viss būs labi

9 notikumi,

7 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PAVASARIS | Ukuleles koncerts

Muzeju nakts 2024

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

9 notikumi,

6 notikumi,

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,