Par Ezera ielas, Baložos spiedvadu rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi un būvniecību

Sakarā ar Ezera ielas, Baložos, kanalizācijas spiedvada fizisko nolietojumu, kas regulāri noved pie kanalizācijas spiedvada būtiskām avārijām un finanšu ietilpīgiem remontdarbiem, lai SIA “Baložu komunālā saimniecība” varētu nodrošināt ūdenssaimniecības aglomerācijas teritorijā centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības nepārtrauktību, SIA “Baložu komunālā saimniecība” valde 2023.gadā pieņēma lēmumu: jāveic Ezera ielas, Baložos spiedvadu rekonstrukcijas būvprojekta izstrāde un būvniecība, tas ir: PE cauruļvada 160 mm izbūve – 840 m, PE cauruļvada 200 mm izbūve – 1960 m. Pazemes tipa noslēgarmatūras izbūve DN100 – 4 gab; DN150 – 4 gab; DN200 – 7 gab, Pieslēgšanās pie esošajiem spiedvadiem – 5 gab. Dzelzsbetona atgaisošanas aku DN1500 izbūve uz spiedvada – 4 gab.

2024.gada 13. maijā ir noslēgts līgums ar iepirkumā uzvarējušo SIA “Akana” par Ezera ielas, Baložos spiedvadu rekonstrukcijas būvprojekta izstrādi un būvniecību, līguma summu EUR 469 500,00.

SIA “Baložu komunālā saimniecība”

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,