Atbalsts energoresursu cenu pieauguma kompensācijai

Informatīvais tālrunis Ķekavā 27809505

 Kā pieteikties atbalstam?

Pieteikties atbalstam iedzīvotāji var no 1. oktobra, PRIMĀRI izmantojot e-pakalpojumu portālu www.epakalpojumi.lv. Sistēmā aizpildītais iedzīvotāja pieteikums nonāks pašvaldībā, ko apstrādās attiecīgie speciālisti.

Pieteikties atbalstam var arī klātienē klientu apkalpošanas centros iepriekš piesakot apmeklējumu. Apmeklējuma pieteikšana nepieciešama, jo pieteikums sistēmā tiks aizpildīts klientam klātesot, kas prasa noteiktu apkalpošanas laiku.

Klientu apkalpošanas centri:

Ķekavā
Tālr. 67935803, 66954825, 8488
Adrese: Gaismas iela 19 k-9,
Ķekava, Ķekavas pagasts,

Baložos

Tālr. 67916410, 66954825, 8488
Adrese: Uzvaras prospekts 1a,
Baloži, Ķekavas novads

Baldonē

Tālr. 67932750, 8488
Adrese: Pārupes iela 3 un Rīgas iela 97, Baldone,
Ķekavas novads

Kādi dokumenti nepieciešami?

Lai saņemtu atbalstu, nepieciešams:

  1. mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu, ja attiecīgā informācija nav pašvaldības rīcībā;
  2. maksājumu apliecinošus dokumentus par koksnes granulu, koksnes brikešu vai malkas iegādi vienam mājoklim (atbalstam netiek piemērotas transporta pakalpojuma izmaksas);
  3. rēķinu par elektroenerģiju konkrētajam mājoklim.

Mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecina:

zemesgrāmatā nostiprinātas īpašumtiesības, īres līgums, mantojuma apliecība, Valsts zemes dienesta izsniegta izziņa par dzīvokļa īpašuma tiesībām.

Apkure ar koksnes granulām un koksnes briketēm

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par koksnes granulu vai koksnes brikešu apkures esību mājoklī.

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Lai saņemtu atbalstu, čeka vai  cita maksājumu apliecinoša dokumenta datumam ir jābūt periodā no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Koksnes briketēm un koksnes granulām cenu slieksnis noteikts 300 euro par tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa (aptuveni 65 euro/MWh).

Izmaksu pieaugums tiks kompensēts 50% apmērā (t.i., ja izmaksas pārsniedz 300 euro/tonnā bez pievienotās vērtības nodokļa), bet ne vairāk kā 100 euro/tonnā (bez pievienotās vērtības nodokļa) apmērā.

Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru varēs saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai būs 10 tonnas (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Iesniegumā ietverts pašapliecinājums, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.

Apkure ar malku

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par malkas apkures esību mājoklī.

  • Bez maksājumu apliecinoša dokumenta

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. novembrim.

Malkai, kas iegādāta līdz 2022.gada 31. augustam un kurai nav maksājumu apliecinoša dokumenta, valsts kompensēs vienreizēju fiksētu atbalstu 60 euro vienam mājoklim.

Iesniegumā jāsniedz pašapliecinājums, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.

  • Ar maksājumu apliecinošu dokumentu

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Lai saņemtu atbalstu, čeka vai cita maksājumu apliecinoša dokumenta datumam ir jābūt periodā no 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Malkai  noteikts cenu līmenis, virs kura sāk sniegt atbalstu – 40 euro/ber.m3 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Valsts kompensē izmaksu pieaugumu 50% apmērā no cenas virs noteiktā cenu līmeņa (t.i., ja izmaksas pārsniedz 40 euro/ber.m3), bet ne vairāk par 15 euro/ber.m3 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Maksimālais atbalsta apjoms, par kuru var saņemt atbalstu, vienai mājsaimniecībai ir 35 ber.m3 jeb 21 sters (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Elektroniskajos iesniegumos jānorāda tāda mērvienība, kāda norādīta maksājuma dokumentā (kg / litri / steri / cieškubikmentri / berkubikmetri). Sistēma jebkādās norādītajās mērvienībās iegādāto malkas daudzumu pārrēķinās ber.m3.

Ja par šo pašu mājokli jau ir saņemts malkas atbalsts mājsaimniecībai 60 euro apmērā, atbalsta apmēru mājsaimniecībai atbilstoši maksājumu apliecinošiem dokumentiem aprēķina kā starpību starp aprēķināto atbalsta apmēru un izmaksāto atbalstu 60 euro (t.i., tiks izmaksāts atbalsts par summu, kas pārsniedz 60 euro).

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.

Apkure ar elektroenerģiju

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums par apkures sistēmas ar elektroenerģiju esību mājoklī.

Iesniegumu par atbalstu mājsaimniecībai iesniedz laikposmā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

Lai saņemtu atbalstu, rēķina par elektroenerģiju maksājuma datumam ir jābūt periodā no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

Mājsaimniecībām, kuras apkurei izmanto elektroenerģiju, atbalsts tiks piešķirts tiem elektroenerģijas lietotājiem, kuru patēriņš ir lielāks par 500 kWh mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh, ja elektroenerģija tiek izmantota mājokļa apkurei.

Valsts kompensēs 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniegs 0,160 euro/kWh bez pievienotās vērtības nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 euro/MWh bez pievienotās vērtības nodokļa.

Jebkurai mājsaimniecībai pirmās patērētās 500 kWh būs jāapmaksā atbilstoši elektroenerģijas tirgotāja noteiktajai elektroenerģijas cenai, bet tiks kompensēts patēriņš, kas pārsniedz šo slieksni (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli).

Iesniegumā jāietver pašapliecinājums, ka citi mājsaimniecības locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.

 

 

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Dabas pieskāriens aplim

Lieldienu Jampadracis

-

Lieldienu Jampadracis

5 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

5 notikumi,

9 notikumi,

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

Tauriņš Seniors

12 notikumi,

9 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

11 notikumi,

Pavasara ziedu valsis

10 notikumi,

7 notikumi,

14 notikumi,

8 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa nodarbība

9 notikumi,

9 notikumi,

Melnais samts

10 notikumi,

Baisule

8 notikumi,

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

7 notikumi,

Marijas klusums

7 notikumi,