Palielina sociālos pabalstus trūcīgajām un maznodrošinātajām personām

Trūcīgas/maznodrošinātas mājsaimniecības arvien biežāk vēršas Sociālajā dienestā ar lūgumu palīdzēt atmaksāt medikamentu iegādi arī tad, kad Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr.19/2021 “Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā”  3.3.1.2. apakšpunktā minētais pabalsts medikamentu, zobārstniecības un ārstniecības pakalpojumu apmaksai 200,00 euro apmērā kalendāra gadā ir jau izlietots.

Lai atbalstītu trūcīgās/maznodrošinātās mājsaimniecības, lai tās varētu apmaksāt medikamentus, zobārstniecības un ārstniecības pakalpojumus, it īpaši laikā, kad ir straujš medikamentu, zobārstniecības un ārstniecības pakalpojumu sadārdzinājums, Ķekavas novada pašvaldība ir nolēmusi palielināt pabalsta medikamentu, zobārstniecības un ārstniecības pakalpojumu izdevumu apmaksai mājsaimniecībai  no 200,00 euro uz līdz 250,00 euro kalendāra gadā.

Lai varētu palielināt pabalsta medikamentu, zobārstniecības un ārstniecības pakalpojumu izdevumu apmaksas apmēru no 200,00 euro uz 250,00 euro, ir nolemts izslēgt no saistošajiem noteikumiem Nr.21/2021 “Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju” Ziemassvētku pabalstu saldumu paciņas veidā, un līdzekļus, kas bija paredzēti  Ziemassvētku pabalstam saldumu paciņas veidā, novirzīt iepriekšminētā pabalsta palielināšanai.

Lai nerastos situācija, ka pensijas vecuma personas un  personas ar I vai II grupas invaliditāti, saņemot valsts pabalstu energoresursu cenu pieauguma apstākļos, kā arī pensijas indeksācijas dēļ, saņemot lielāku pensiju, zaudētu tiesības saņemt maznodrošinātas mājsaimniecības statusu, Ķekavas novada pašvaldība ir nolēmusi palielināt minimālo ienākumu slieksni sociālās palīdzības sniegšanai tādām maznodrošinātām mājsaimniecībām, kurās ir tikai pensijas vecuma personas vai  personas ar I vai II grupas invaliditāti, nosakot, ka iepriekšminēto personu mājsaimniecības ir atzīstamas par maznodrošinātām, ja  to  ienākumi ir mazāki par 436,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Savukārt, mājsaimniecības, kuru sastāvā ir kaut viena darbspējīga persona, atzīstamas par maznodrošinātām, ja tās ienākumi nepārsniedz 376,00 euro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 263,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Sociālais dienests

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,