Notikušas sarunas par iedzīvotāju iesaisti un mobilitāti

Ķekavas novada svētku ietvaros 18. jūnijā novada iedzīvotāji un interesenti piedalījās sarunās par iedzīvotāju iesaisti un mobilitāti, kas vienlaikus bija URBACT programmas projekta CITIES4CSR rezultātu izplatīšanas pasākums.

Maijā Ķekavas novada pašvaldības delegācija piedalījās URBACT programmas projekta CITIES4CSR starptautiskajā projekta partneru sanāksmē Milānā, Itālijā, kur gūta pieredze un idejas tālāku sadarbības projektu īstenošanai sadarbībā ar uzņēmējiem un nevalstisko sektoru.

Ķekavas novada svētku ietvaros 18. jūnijā ikvienam interesentam bija iespēja piedalīties URBACT sarunu teltī, lai piedalītos diskusijās par tādiem jautājumiem kā iedzīvotāju iesaiste, piederības sajūtas veidošana, vides un ar to saistītiem atbildības jautājumiem, kā arī mobilitātes risinājumiem un iespējām. Pasākuma ietvaros tika prezentēti arī projekta CITIES4CSR rezultāti, kā arī projekta rezultātu ilgtspēja.

Kā viena no noslēdzošajām projekta CITIES4CSR aktivitātēm jūnija izskaņā notika Briselē, Beļģijā, kur piedalījās arī Ķekavas novada pašvaldības pārstāvji. Pasākumu organizēja projekta vadošais partneris Milānas pilsēta (Itālija) kopā ar Eiropas programmas Urban Agenda sadarības tīklu ilgtspējīga un inovatīva iepirkuma jomā. Tā bija iespēja Eiropas līmeņa organizācijām prezentēt projekta CITIES4CSR aktivitātes, kā arī iegūt jaunus kontaktus un sadarbības partnerus turpmākiem projektiem.

Līdz projekta noslēgumam 2022. gada 7. augustā vēl tiks izveidots video par paveikto projektā, kā arī vietējai rīcības grupai tiks prezentēts izstrādātais integrētais rīcības plāns.

Atgādinām, ka URBACT projekta princips ir izveidot vietējo rīcības grupu, kura sastāv no dažādu sabiedrības grupu pārstāvjiem, uzņēmējiem un pašvaldības pārstāvjiem, lai caur jaunizveidoto tīklu palielinātu sadarbību starp pašvaldībām, biznesa pārstāvjiem un pilsonisko sabiedrību un veicinātu ilgtspējīgas, iekļaujošas un inovatīvas novada pārmaiņas.

Finansējums: 48 454,95 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonds (URBACT III); 8550,87 EUR Ķekavas novada pašvaldības finansējums.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Dabas pieskāriens aplim

Lieldienu Jampadracis

-

Lieldienu Jampadracis

5 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

5 notikumi,

9 notikumi,

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

Tauriņš Seniors

12 notikumi,

9 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

11 notikumi,

Pavasara ziedu valsis

10 notikumi,

7 notikumi,

14 notikumi,

8 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa nodarbība

9 notikumi,

9 notikumi,

Melnais samts

10 notikumi,

Baisule

8 notikumi,

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

7 notikumi,

Marijas klusums

7 notikumi,