Ķekavas novada pašvaldība atbalsta iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā

2022. gadā Ķekavas novada fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursā tika saņemti 6 projektu iesniegumi ar kopējo pieprasīto atbalsta summu 29 999,50 EUR apmērā. Visi projektu iesniegumi ir apstiprināti finansējuma saņemšanai to realizēšanai. Pašlaik notiek līgumu slēgšanas process ar projektu iesniedzējiem, un tie jāpabeidz 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Projektu realizēšanas vietas ir dažādās novada apkaimēs.

Ir atbalstīti šādi projekti:

– “Droša rotaļu laukuma un peldvietas izveide”, projekta iesniedzējs Maija Freimane. Projekta mērķis ir izveidot drošu rotaļu un fizisko aktivitāšu laukumu mazākiem un lielākiem bērniem līdz pat 14 g.v., kā arī peldvietu Vecozolu ielas apkaimē esošajiem iedzīvotājiem;

– “Drošas un sakārtotas vides izveide pie daudzdzīvokļu mājas Gaismas ielā 6, Ķekavā”, projekta iesniedzējs Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Gaismas 6”. Projekta mērķis ir asfalta seguma atjaunošana daudzdzīvokļu mājas kopīpašuma teritorijā pagalmā un piebraucamajiem ceļiem, risinot lietus ūdens novadīšanu un nodrošinot sakoptu Ķekavas novada vidi;

– “Rakaru ielas infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošana”, projekta iesniedzējs biedrība “Pats sev saimnieks”. Projekta mērķis ir uzstādīt saules enerģijas paneļus ar jaudu līdz 6 kW, lai mazinātu biedrības izmaksas un veicinātu atjaunojamās elektroenerģijas ražošanu kopienas ūdensapgādes un ielu apgaismojuma vajadzībām;

– “Radam vidi sadarbībai”, projekta iesniedzējs biedrība “Mežinieku apkaimes attīstībai”. Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju aktivitāti un sadarbības prasmes, un uzlabot Mežinieku apkaimes infrastruktūru, izvietojot kopienas puķu dobi un iesākot veidot kopīgu pulcēšanās vietu;

– “Labiekārtojumi Sudrabgārņa (Dārznieku 13) un Kažociņu (ciemats Kažoki) krastos”, projekta iesniedzējs biedrība “Ūdensmalu attīstībai”. Projekta mērķis ir drošu un labiekārtotu ūdensmalu izveidošana Sausās Daugavas Sudrabgārņa krastā Ķekavā, Murdiņos, Dārznieku ielā 13 un Misas upes Kažociņu krastā Baldones pagastā Kažoku ciemā;

– “Bērnu laukumiņa atjaunošana Smilšu ielā 9”, projekta iesniedzējs biedrība “Smilšu iela 9”. Projekta mērķis bērnu rotaļu laukuma daļas atjaunošana, izveidojot Baložu pilsētas Smilšu ielas 9 mājas iedzīvotājiem, kā arī citiem Baložu pilsētas iedzīvotājiem drošu un interesantu vietu, kur bērniem pavadīt laiku spēlējoties ārā svaigā gaisā.

Attīstības un būvniecības pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,