Izsludināta LEADER projektu iesniegumu konkursa 10.kārta

Biedrība „Partnerība Daugavkrasts” izsludina atklātu LEADER projektu iesniegumu konkursa 10.kārtu Lauku attīstības programmas apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegšanas termiņš 2023.gada 1.oktobris — 2023.gada 31.oktobris

Projektu īstenošanas teritorija Ķekavas novads: Ķekavas pagasts, Daugmales pagasts, Baložu pilsēta un Ķekavas pilsēta

1.mērķis – Partnerības „Daugavkrasts” teritorijas ekonomiskā attīstība

1.rīcība „Sīko, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana un attīstība, tirdzniecības vietu izveidošana” – EUR 60 403.93

Projektu iesniegšana Projektu iesniegumus var iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS), https://eps.lad.gov.lv/login

Pirms projekta iesniegšanas jākļūst par LAD klientu – https://www.lad.gov.lv/lv/ka-klut-par-lad-klientu

Pilns sludinājuma teksts https://daugavkrasts.lv/…/08/10_kartas_sludinajums_LAD.pdf

Informācija par normatīvajiem dokumentiem,

SVVA stratēģiju un projektu konkursu

Elektroniskā formā informācija pieejama:

-Partnerības Daugavkrasts mājaslapā – www.daugavkrasts.lv sadaļā Dokumenti

-Lauku atbalsta dienesta mājaslapā – https://www.lad.gov.lv/…/192-darbibu-istenosana-saskana…

Informācija un konsultācijas klātienē Ar sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju, rīcību mērķiem, plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem var iepazīties, kā arī saņemt konsultācijas biedrības “Partnerība Daugavkrasts” birojā Nākotnes iela 2, Ķekava, Ķekavas novads, iepriekš vienojoties par tikšanos ar Aigu Smiltāni, 25418113, info@daugavkrasts.lv

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

Guntara Sviķa gleznu izstāde

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,