Vēl tikai līdz 15.MAIJAM piesakies projektu atbalsta konkursam Ķekavas novada iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām

Atbalstot iedzīvotāju intereses, aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā Ķekavas novadā, Ķekavas novada pašvaldība izsludina fizisko personu un nevalstisko organizāciju projektu atbalsta konkursu. Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 15. maijam.

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti veicina iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā un sekmē dzīves kvalitātes uzlabošanu, atbalstot publiski pieejamas infrastruktūras izveidi Ķekavas novadā (ielas, ietves, gājēju celiņi, apgaismojums, inženierkomunikācijas, sporta un rotaļu elementi , vides labiekārtošana, u.c.). Būtiski, ka viens pretendents budžeta gadā var iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu.

Kā informē Attīstības un būvniecības pārvalde, projekta aktivitātes pretendentiem jārealizē Ķekavas novadā un ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Ķekavas novada iedzīvotājiem. Projekta īstenošanai pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu līdz 5000 eiro, nepārsniedzot 90% no projekta kopējām izmaksām, taču jo lielāks būs pretendenta pašieguldījums, jo vairāk punktu tas saņems projekta vērtējumā. Fizisko personu un nevalstisko organizāciju infrastruktūras izveides projektu atbalsta konkursa organizēšanai šogad piešķirts būtiski lielāks finansējums, proti, kopumā atvēlēti  35 000 eiro. Projektu realizācijas termiņš – 12 mēnešu laikā no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža.

Projekta pieteikumu un nepieciešamo dokumentāciju var iesniegt līdz 2022. gada 15. maijam (ieskaitot). Iesniegšanas iespējas:

  • Elektroniskā dokumenta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu novads@kekava.lv;
  • Papīra formātā- pieteikumu iesniedzot vienā no Ķekavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centriem (Baložos, Uzvaras prospekta 1a; Ķekavā, Gaismas ielā19 k-9-1, Daugmalē “Salnas” vai Baldonē, Pārupes ielā 3), papildus projektu nosūtot arī elektroniski (nav nepieciešams elektroniskais paraksts), uz e-pastu  nvo@kekava.lv;
  • vai pa pastu, adresējot Ķekavas novada pašvaldībai, Gaismas iela 19, k.9-1, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas novads, LV-2123.

Aktuālā dokumentācija:

Papildu informācija zvanot pa tālruni 27851097 vai rakstot uz e-pastu anna.leimane@kekava.lv.

2021.gadā Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējums NVO projektu konkursā tika piešķirts šādiem četriem projektiem: biedrības “Mežinieku apkaimes attīstībai” projektam “Rādām ceļu Mežiniekos” (uzstādītas norādes uz apkaimes svarīgākajiem objektiem un lauku sētām), biedrības “Pats sev saimnieks” projektam “Rakaru ielas esošā apgaismojuma gaismas ķermeņu nomaiņa”, biedrības “Lāču iela” projektam “Teritorijas labiekārtošana un sporta elementu izvietošana Silāju ielā 5, Baložos, Ķekavas novadā” un dzīvokļu īpašnieku biedrības “Gaismas 6” projektam “Drošas un sakārtotas vides izveide pie daudzdzīvokļu mājas Gaismas ielā 6, Ķekavā” (izstrādāta tehniskā dokumentācija asfalta seguma atjaunošanai).

Attīstības un būvniecības pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Pieaugušo kolektīvu un pulciņu nodarbības 2022./2023.g. sezonā Baložu pilsētas kultūras namā

Bērnu kolektīvu un pulciņu nodarbības 2022./2023. sezonā Baložu pilsētas kultūras namā

ATBALSS

ATBALSS

-

REDZES PĀRBAUDE

7 notikumi,

-

Svečturu rotāšanas darbnīca

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

6 notikumi,

6 notikumi,

Sveču liesmu sasildīti

7 notikumi,

6 notikumi,

-

Valentīna dienas darbnīca

10 notikumi,

-

Lielais Indiķis

Apsolūti sievišķīgi

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

MĀTES PIENS

10 notikumi,

Lielais Indriķis

-

Trušu kāposti

4 notikumi,

5 notikumi,

Marmadjūks

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS

ATBALSS