Īstenots projekts “Idejas ceļ gaisā!”

Laika posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. oktobrim Ķekavas novada pašvaldība īstenoja projektu “Idejas ceļ gaisā!” ar mērķi atbalstīt novada skolu pašpārvaldes un veicināt starpinstitūciju sadarbību pašpārvalžu atbalsta iespēju paplašināšanā novadā sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un biedrību “Pašpārvalžu atbalstam” Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros.

Projekta ietvaros skolēnu pašpārvalžu dalībnieki uzzināja par dažādu pasākumu organizēšanu, pašpārvaldes lomu skolā, savstarpējās saliedētības un komandas darba nozīmi ikdienas darbā. Jauniešiem arī bija iespēja realizēt savas iniciatīvas skolas pašpārvaldes ietvaros vai sadarbojoties ar citu novada skolu pašpārvalžu dalībniekiem. Lai veicinātu skolēnu pašpārvalžu kapacitāti un saņemto atbalstu, notika metodiskas tikšanās ar skolu direktoriem un pašpārvalžu konsultantiem.

Projekta noslēgumā jaunieši atzīst, ka guvuši daudz un dažādas praktiskas zināšanas, ieguvuši jaunu pieredzi, realizējot savas idejas, un iepazinušies ar jauniem draugiem.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

22.11.2022.

Liene Niedola

Ķekavas novada pašvaldības

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes

jaunatnes lietu speciāliste

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Izstāde “Mēs krāsās”

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

-

PASTKARTE NO ROMAS

6 notikumi,

Tauriņa stāsts

Danču vakars

5 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

7 notikumi,

Pansija pilī

7 notikumi,

Baltais klusums

KUR PAZUDIS VILKS?

Bez mīlestības nedzīvojiet

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Sirsniņdienas darbnīca

8 notikumi,

-

Vai esi drošs internetā?

7 notikumi,

-

Danču vakars

7 notikumi,

PASAKAS KOKLĒM UN BALSĪM

7 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

10 notikumi,

Pansija pilī

9 notikumi,

MĪTI UN LEĢENDAS

7 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Uzvārdu un vārdu stāsti

5 notikumi,

8 notikumi,

Gandrīz vecpuisis

9 notikumi,

Sirds Likums

6 notikumi,