Iedzīvotāji var piedalīties domes un tās komiteju sēdēs

Lai veicinātu sabiedrības iesaisti Ķekavas novada pašvaldības darbā, iedzīvotāji var piedalīties domes sēdēs gan klātienē, reģistrējoties sēdes norises vietā, gan attālināti, pieslēdzoties sēdes translācijai tiešsaistē.

Piedaloties sēdē, iedzīvotāja pienākums ir:

  • ievērot nolikumu un pašvaldības darba reglamentu;
  • pirms sēdes reģistrēties pie sēžu sekretāres (iedzīvotājiem un citām personām nav tiesības piedalīties debatēs un jebkādā veidā traucēt sēdes gaitu, tomēr pēc sēdes vadītāja aicinājuma var izteikt viedokli par izskatāmo jautājumu);
  • uzņemties atbildību par saņemtās informācijas un pieņemto lēmumu neizpaušanu.

Dalībai domes vai komitejas sēdē iedzīvotājs var lūgt nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi pieslēgšanās saiti vai izmantot pašvaldības tiešsaistes rīkus atbilstoši pašvaldības darba reglamentā noteiktajai kārtībai.

Atgādinām, ka Ķekavas novada iedzīvotāji pašvaldības domes sēdes var vērot tiešsaistē tīmekļa vietnē kekava.lv, sadaļā “Domes darbs”– “Sēžu tiešraide”. Ar Ķekavas novada domes sēžu darba kārtību var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnē kekava.lv, sadaļā “Domes darbs”– “Sēžu grafiks”. Sēžu protokoli, lēmumi un ieraksti pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē kekava.lv, sadaļā “Domes darbs”– “Protokoli, lēmumi, ieraksti”.

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

9 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

TAURIŅU MAĢIJA | Izstāde

-

AIDĀ, PIKNIKĀ!, komēdija

6 notikumi,

9 notikumi,

8 notikumi,

10 notikumi,

7 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

7 notikumi,

10 notikumi,

Viss būs labi

9 notikumi,

7 notikumi,

7 notikumi,

9 notikumi,

PAVASARIS | Ukuleles koncerts

Muzeju nakts 2024

6 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

4 notikumi,

6 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

5 notikumi,

3 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

2 notikumi,