Domes sēdē atkārtoti izskatīts kolektīvais iesniegums par ledus halles izbūvi

Ķekavas novada dome 23. aprīļa sēdē atkārtoti izskatījusi kolektīvo iesniegumu par ledus halles būvniecību. Tā kā pašvaldības budžetā nav finansējums šāda projekta īstenošanai un privātie investori nav izrādījuši interesi projekta realizēšanai, pieņemts lēmums par iesnieguma izskatīšanas izbeigšanu.

2023. gada 12. jūlijā sabiedrības līdzdalības platformā ManaBalss.lv uzsākta parakstu vākšana iniciatīvas “Ledus halli Ķekavas novadā” atbalstam, un Ķekavas novada pašvaldībā iesniegts Matīsa Ribkinska kolektīvais iesniegums ar lūgumu rast risinājumu halles projektēšanai un būvniecībai.

Kolektīvais iesniegums sākotnēji izskatīts Ķekavas novada domes 2023. gada 9. augusta sēdē, kurā tika lemts par iesnieguma turpmāko virzību, kā arī par atbildīgo Ķekavas novada pašvaldības struktūrvienību iesnieguma virzībai tika noteikta Attīstības un būvniecības pārvalde (turpmāk – pārvalde).

Pārvaldes pārskats par kolektīvā iesnieguma virzību izskatīts Ķekavas novada domes 2023. gada 8. novembra sēdē, kurā, ņemot vērā pašvaldības finansiālās iespējas, tika atbalstīts priekšlikums meklēt iespēju privātās partnerības sadarbībai, piesaistot privāto investoru projekta realizācijai.

Ķekavas novada informatīvajā izdevumā un pašvaldības sociālajos tīklos 2023. gada 14. novembrī tika publicēts paziņojums, aicinot pieteikties privāto investoru un attīstītāju ledus halles projekta īstenošanai Ķekavas novadā, savukārt 2023. gada 8. decembrī nosūtīta iniciatīvas vēstule biedrībai “Latvijas Hokeja federācija” par iespējamo privāto investoru iesaistīšanos projektā, kā arī aicinājums sniegt ieteikumus projekta realizācijai un tālākai attīstībai.

Ķekavas novada domes 10. aprīļa sēdē atkārtoti tika skatīts pārvaldes pārskats, kura situācijas izklāstā tiek norādīts, ka no biedrības “Latvijas Hokeja federācija” atbilde netika saņemta, kā arī nav saņemta informācija par potenciālajiem privātajiem investoriem. Ņemot vērā iepriekš minēto, 23. aprīļā domes sēdē tika atbalstīts lēmums par iesnieguma izskatīšanas izbeigšanu. 

Sabiedrības informēšanas un mārketinga nodaļa

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,