Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Ķekavā uzsāk būvdarbus energoefektivitātes paaugstināšanai

2022.gada nogalē uzsāktā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.1.i. investīcijas “Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu” programma[1] daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai tiek finansēta Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma #NextGenerationEU ietvarā un tā kopējais pieejamais finansējums ir 57,2 miljoni eiro. Programmā paredzētais atbalsta apjoms ir 49 % no projekta attiecināmajām izmaksām bez PVN (tai skaitā atbalsts tehniskās dokumentācijas sagatavošanai ne vairāk kā 10 000 EUR) – kapitāla atlaides veidā, kas tiek novirzīts kredītiestādes aizdevuma pamatsummas samazināšanai.

Pateicoties mājas iedzīvotāju biedrību “Gaismas 19 k-13” un “Gaismas ielas 19 k-6 dzīvokļu īpašnieku biedrība” aktīvai darbībai, sadarbojoties ar SIA “Ķekavas nami” un  piesaistot projekta vadītāju SIA “SNL projekti”, jau šogad pavasarī tiek plānots uzsākt būvniecības darbus Ķekavas daudzdzīvokļu mājām energoefektivitātes uzlabošanai – Gaismas ielā 19 k-6, projekta numurs DME2-96 un Gaismas ielā 19 k-13, projekta numurs DME2-85.

Ēka Gaismas ielā 19 k-6 ir nodota ekspluatācijā 1965.gadā. 5 stāvu ēkā ir 115 dzīvokļu īpašumi. Kopējā ēkas platība – 6443,91 m². Projekta kopējās izmaksas ir 2`038`640,99 EUR, t.sk. PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību, projekta vadību un tehniskās dokumentācijas precizēšanu. No tām attiecināmās izmaksas ir EUR 1`600`266,42. Plānotie darbi: ēkas fasādes siltināšana, jumta seguma nomaiņa un bēniņu siltināšana, pagraba pārseguma un cokola daļas siltināšana, balkonu atjaunošana, ventilācijas un gaisa nosūces iekārtu uzstādīšana, logu un durvju nomaiņa koplietošanas telpās, apkures sistēmas atjaunošana ar radiatoru nomaiņu, alokātoru un termogalvu uzstādīšana, ūdens un kanalizācijas stāvvadu maiņa un attālināti nolasāmo skaitītāju uzstādīšana, kosmētiskais remonts kāpņu telpās, kā arī atsevišķos dzīvokļos individuālo logu nomaiņa. Aprēķinātais primārās kopējās enerģijas ietaupījums gadā 42.74%.

Ēka Gaismas ielā 19 k-13 ir nodota ekspluatācijā 1979.gadā. 5 stāvu ēkā ir 52 dzīvokļu īpašumi. Kopējā ēkas platība – 4406,9 m². Projekta kopējās izmaksas ir 1`479`511,50 EUR, t.sk. PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību, projekta vadību un tehniskās dokumentācijas izstrādāšanu. No tām attiecināmās izmaksas ir EUR 1`218`981,40. Plānotie darbi: ēkas fasādes siltināšana, jumta seguma nomaiņa un bēniņu siltināšana, pagraba pārseguma un cokola daļas siltināšana, svaiga gaisa vārstu uzstādīšana dzīvokļos, logu un durvju nomaiņa koplietošanas telpās, apkures sistēmas atjaunošana ar radiatoru nomaiņu, alokātoru un termogalvu uzstādīšana, mājas kopējā siltummezgla atjaunošana, ūdens un kanalizācijas stāvvadu maiņa un attālināti nolasāmo skaitītāju uzstādīšana, kosmētiskais remonts kāpņu telpās, kā arī atsevišķos dzīvokļos individuālo logu nomaiņa. Aprēķinātais primārās kopējās enerģijas ietaupījums gadā 32.04 %.

Papildus šīm divām ēkām Ķekavas pilsētā dažādās projekta stadijās šobrīd ir vēl piecas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas: Gaismas ielā 19 k-4, Gaismas ielā 19 k-10, Gaismas ielā 19 k-15, Nākotnes ielā 10 un Rīgas ielā 36 k-6.

Mājokļa siltināšana un renovācija ir aktuāls jautājums teju ikvienam iedzīvotājam. Pēdējie gadi iezīmējas ar strauju energoresursu cenu pieaugumu, kas, protams, palielinājusi interesi par sava īpašuma energoefektivitātes uzlabošanu, realizējot tehniskus un funkcionālus uzlabojumus, un sakārtojot kopīpašumu. Eksperti renovāciju iesaka veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājām, kas celtas no 1950. līdz 1990. gadam, kuras fiziski noveco, ir ar zemu siltuma noturību – siltums aizplūst caur neblīviem logiem un durvīm, sienām, nesiltinātu bēniņu un jumta pārsegumu, pagraba pārseguma slikto siltumizolāciju u.c. Energoefektīvi risinājumi ļauj dzīvokļu īpašniekiem pēcāk ietaupīt par saņemtajiem siltumapgādes un namu apsaimniekošanas pakalpojumiem, tiek ierīkota komforta temperatūras regulēšanas un uzturēšanas iespēja dzīvokļos, uzlabots ēkas tehniskais stāvoklis, būtiski samazinot avārijas riskus, kā arī pagarināts mājas kalpošanas laiks, tāpat palielinās īpašuma tirgus vērtība.

Arī Ķekavas novada pašvaldība no savas puses atbalsta ēku energoefektivitātes projektu īstenošanu, tādēļ pēc renovācijas būvdarbu pabeigšanas šīs mājas var pieteikties Ķekavas novada pašvaldības līdzfinansējumam līdz 25000 EUR.

SIA “SNL projekti” projektu vadītāja Sarma Novicāne Lazdāne,

sadarbībā ar SIA “Ķekavas nami”

 

[1] https://www.altum.lv/pakalpojumi/iedzivotajiem/daudzdzivoklu-maju-energoefektivitate-2022-2026/

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,