Darbu sāk pašvaldības izpilddirektora vietnieks

18.jūlijā Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatā sāk strādāt Oskars Kalniņš.

Izpilddirektora galvenie darba pienākumi: plānot un kontrolēt pašvaldības funkciju izpildi attīstības plānošanā un nekustamā īpašuma saimnieciski izdevīgā apsaimniekošanā un attīstībā; organizēt un kontrolēt pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi un īstenošanu; uzraudzīt pašvaldībai piederošu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, ievērojot labas pārvaldīšanas principus; pārraudzīt teritorijas attīstības programmas un teritorijas plānojuma projektu; pārraudzīt pašvaldības īstenojamo projektu vadību īpašumu apsaimniekošanas un uzturēšanas jomā; koordinēt pārraugāmo jomu attīstībai nepieciešamo finanšu līdzekļu izlietošanu, kontrolēt finanšu līdzekļu izlietojumu; pildīt izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pildīt citus pienākumus.

Administratīvā pārvalde,
18.07.2022.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

3 notikumi,

ATBALSS

ATBALSS

3 notikumi,

6 notikumi,

Marmadjūks

-

DZIESMAS PŪDERCUKURĀ

3 notikumi,

4 notikumi,

Mātes piens

6 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

Krāsainā pasaule

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

Zilās asinis

Zilās asinis

7 notikumi,

-

Marmadjūks

4 notikumi,

6 notikumi,

Stāstīšu Jokus

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

5 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Stand-up “Stāstīšu jokus”

4 notikumi,

PIDŽAMA SEŠIEM

3 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Ķiparu piparu rīta stunda

4 notikumi,

4 notikumi,

-

SADZIEDAM

4 notikumi,

Vāram ziepes

3 notikumi,