Dome apstiprinājusi Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikumu

Ķekavas novada dome apstiprinājusi pašvaldības līdzdalības budžeta nolikumu. Tas nosaka kārtību, kādā tiks īstenotas novadnieku rosinātās idejas infrastruktūras attīstībai.

Lai jau šogad uzsāktu sabiedrības līdzdalības budžetēšanu, īstenojot iedzīvotāju idejas infrastruktūras attīstībai, pieņemts Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa nolikums. Tas nosaka kārtību, kādā noritēs ideju konkurss no iedzīvotāju ideju pieteikumiem līdz pašvaldības organizētai projektu realizācijai.

Konkursa mērķis ir veicināt Ķekavas novada iedzīvotāju iniciatīvu, iesaisti un līdzdalību Ķekavas novada attīstībā un piešķirtā finansējuma izlietošanā. Sabiedrības līdzdalības kopējo budžetu veido 170 000 eiro.

“Iedzīvotāji vislabāk pazīst savu apkaimi. Tie, kuri izvēlējušies Ķekavas novadu par savu mājvietu, spēj novērtēt gan tā sniegtās priekšrocības, gan izaugsmes potenciālu. Šī reiz ir iespēja iedzīvināt sabiedrības vīziju novada attīstībai, kļūstot par idejas pieteicēju vai sava kaimiņa iesniegtās idejas atbalstītāju. Galu galā – viss sākas ar ideju,” saka Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Juris Žilko.

Projektu pieteikumus varēs iesniegt Ķekavas novadā deklarēta fiziska persona vai persona, kurai pieder īpašums Ķekavas novadā un kura ir sasniegusi 16 gadu vecumu, kā arī Ķekavas novadā reģistrēta biedrība vai nodibinājums. Projektu ideju iesniegšanas termiņš ir divi kalendārie mēneši no konkursa izsludināšanas dienas.

Pieteikumu atbilstību kritērijiem izvērtēs konkursa vērtēšanas komisija, pieņemot lēmumu divu kalendāro mēnešu laikā pēc projekta iesniegšanas termiņa beigām. Kritērijiem atbilstošās idejas tiks ierindotas trīs balsošanas grupās – pilsēta, teritorija ar vairāk nekā 500 iedzīvotājiem un teritorija ar mazāk nekā 500 iedzīvotājiem – un nodotas novada iedzīvotāju balsojumam.

Kā norāda Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāja Kristīne Danovska, nozīmīga loma būs spējai par savu ideju pārliecināt arī citus novadniekus. “Komisija izvērtēs konkursam pieteikto projektu atbilstību noteiktām prasībām, bet īstie vērtētāji un budžeta līdzekļu sadalītāji ir iedzīvotāji,” uzsver K.Danovska, aicinot pārdomāt ideju pieteikumus.

Katram balsstiesīgajam novada iedzīvotājam būs trīs balsis – pa vienai katrā balsošanas grupā. Balsojums būs ieskaitīts, tikai nododot visas trīs balsis.

Piedalīties balsošanā varēs persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu un ir deklarēta Ķekavas novadā. Nobalsot varēs klātienē klientu apkalpošanas centrā Ķekavā, Baložos un Baldonē vai elektroniski balsošanas vietnē Lemejs.lv. Balsošana notiks ne mazāk kā divas nedēļas un ne ilgāk kā vienu mēnesi

Paziņojums par izsludināto konkursu un cita ar to saistītā informācija tiks publicēta pašvaldības interneta vietnē www.kekava.lv, Ķekavas novada sociālo tīklu profilos, kā arī pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ķekavas novads”.

Ar Ķekavas novada pašvaldības līdzdalības budžeta projektu ideju konkursa nolikumu iespējams iepazīties šeit.

Administratīvā pārvalde

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Izstāde “Mēs krāsās”

Baltais klusums

6 notikumi,

-

Uzvārdu un vārdu stāsti

6 notikumi,

9 notikumi,

Gandrīz vecpuisis

10 notikumi,

Sirds Likums

8 notikumi,

6 notikumi,

-

Sveču liešanas darbnīca

7 notikumi,

8 notikumi,

Dabas pieskāriens aplim

Ceļojums pavasarī

PAR VĪRIEŠIEM

8 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

7 notikumi,

Mīlestības stāsti džezā

6 notikumi,

-

Rotu meistarklase

4 notikumi,

6 notikumi,

6 notikumi,

Tautas tradīciju pūrs

6 notikumi,

Nakts krustaceļš

TAURIŅŠ SENIORS

6 notikumi,

Stāstu stunda ģimenēm

4 notikumi,

5 notikumi,

-

Grāmatu tārpiņa nodarbība