2.jūnijā norisinājās Mākslas svētki Baldones iedzīvotāju kopienai

Pagājušajā svētdienā, 2. jūnijā pie Baldones Kultūras centra un tā apkārtnē norisinājās Mākslas svētki Baldones iedzīvotāju kopienai, uz kuriem bija aicināti visi Baldones un Baldones pagasta iedzīvotāji, kā arī profesionāli un amatier mākslinieki!

Pasākuma moto bija: Baldone ir skaista! un to savās gleznās attēloja profesionālie un amatieru mākslinieki, gleznojot dažādās Baldones vietās. Mākslinieki Baldones centrā pulcējās jau no paša rīta, lai, saņemot norādes, iekārtotos dažādās Baldones vietās un gleznotu skatus. Pamazām māksliniekiem piebiedrojās Baldones iedzīvotāji, kuri varēja vērot to gleznošanu, paši iemēģināt roku zīmēšanā, un apskatīt gan improvizēto gleznu un fotogrāfiju izstādi pie Kultūras centra, gan brīvā gaisotnē savstrpēji sapazīties un tīkloties.

Kamēr gleznotāji turpināja savu darbu, iedzīvotāji tika aicināti uz diskusiju par baldoniešiem svarīgām tēmām. Diskusijas gaitu sākumā gan pārsteidza ražens lietus, kā rezultātā nācās meklēt patvērumu telpās, bet tas netraucēja Baldones aktīvākajiem iedzīvotājiem dalīties atmiņās, pārdomās un idejās.

Diskusiju uzsāka Zane Ulmane, kura vietējiem pazīstama kā aktīva Baldones iedzīvotāju pārstāve, tūrisma uzņēmēja, novadpētniece, par tēmu “Kopienas devums kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā un saglabāšanā, vides objekti pilsētas un pagasta telpā”. Diskutējot par bijušā Baldones novada vēstures un kultūras mantojumu, fiksējot vietas, kā piemēram, Vanagkalns, Baldones baznīca, Meža galerija, Baldones nosaukuma burti, Mercendarbes muiža, u.c., un pārrunājot, kādi uzlabojumi un atjauninājumi būtu vajadzīgi, lai vēl vairāk izceltu šo vietu ietekmi uz Baldones kultūru un vēsturi, faktiksi tika radīts saraksts ar Baldones kopienai tuvākajā laikā aktivizējamiem jautājumiem un paveicamiem darbiem, kuros iesaistīties pašiem, kā arī saukt palīgā Ķekavas novada pašvaldību.

Ar tēmu “Baldones tēls, identitāte, vai mākslas koprade stiprina kopienu”, kuru vadīja Elīna Brigmane, aktīva Baldones iedzīvotāju pārstāve, tūrisma speciāliste un Pierīgas tūrisma asociācijas valdes locekle, izzinājām Baldones identitātes faktorus vairākās kategorijās: fiziskie (Riekstukalns, Vanagkalns, meža ezeri, mastu priedes, sēravoti, dūņas, u.c.), sociālie (aktīvi seniori, aktīvi kultūras kolektīvi un mākslinieki, sportiska sabiedrība, u.c.), sajūtu (ceriņu, liepu un priežu smarža, dūņu smarža, klusums un miers, u.c.) un atmiņu (sanatorija, ievērojami cilvēki, pilsētas svētki, u.c.). Ikdienā neaizdomājoties par šādiem faktoriem, tomēr lielākā daļa diskusijas dalībnieku atzina, ka šie faktori ir Baldones identitāte, kas piesaista cilvēkus dzīvei Baldonē un tās apkaimē, kā arī tie ietekmē gan Baldones pagātni, gan nākotni, tai skaitā gan uzņēmumu veidošanos, gan tūristu un viesu piesaisti.

Diskusijas nobeigumā Aiga Smiltāne, biedrības “Partnerība Daugavkrasts” administratīvā vadītāja, uzsākot tēmu “Iedzīvotāju redzējums par Baldones attīstību, sadarbības iespējām, kopienas veidošanu, iedzīvotāju padomēm”, visiem klātesošajiem uzdeva jautājumu: kā pirmajos divos diksusiju jautājumos sarakstītās idejas un mērķus baldonieši realizēs, kas viņiem ir nepieciešams? Šis jautājums lika aizdomāties, bet pēc tam raisīja karstas diskusijas par iedzīvotāju kopienas nepieciešamību Baldonē, un iedzīvotāju padomju vajadzību visa Ķekavas novada griezumā. Ja sākotnēji galvenais dalībnieku uzstādījums bija, ka ir nepieciešamas tikai iedzīvotāju padomes, lai risinātu dažādus jautājumus ar pašvaldību, tad diskusijas izskaņā tomēr nonācām pie secinājuma, ka būtu labi arī pamazām iedzīvināt Baldonē kopienas tradīcijas un spēku, lai caur to vēl vairāk sajustu iedzīvotāju vienotību un iespējas kopā darīt, pārstāvēt un aizstāvēt. Atliek tikai aktīvajiem iedzīvotājiem uzņemties līderu lomu, lai šo visu virzītu uz priekšu, tai skaitā, domātu par iespējām Baldones un tās pagasta attīstībai piesaistīt dažādu projektu finansējumu, t.sk., pašvaldības ieviesto līdzbudžetēšanas projektu konkursu.

Diskusijas apkopojums:

http://daugavkrasts.lv/wp-content/uploads/2024/06/030624_Baldone_diskusijas_rezultati.pdf

Diskusijas ieraksts:

https://www.youtube.com/live/CLAmKNZ4MlY?si=YNJX_xQFu2cGCnLC

Pasākuma noslēgumā publiku iepriecināja Baldones koklētāju ansambļa “Dzītari” uzstāšanās. Savukārt māksliniekiem tika pasniegtas skatītāju simpātijas balvas: profesionālo mākslinieku vidū augstāko novērtējumu izpelnijās Kristiānas Kazarjanas glezna “Baltā pils”. Savu simpātiju balvu pasniedza arī Baldones tūrisma attīstības biedrība – par kultūrvēsturisko objektu attēlošanu Maijai Bērziņai, kura gleznoja Baldones sanatorijas pagalmā un vietējais kosmētikas ražošanas uzņēmums  “KazasLaukos” – par skaistāko gleznu atzina Ausmas Gašperes gleznotos Baldones kultūras centra skvēra ziedus. Balvas saņēma arī jaunie mākslinieki, kuri piedalījās plenērā.

No 10. jūnija līdz 9. jūlijam gleznas būs apskatāmas Baldones kultūras centra telpās.

Pasākuma organizators: biedrība “Baldones Māksla” un sadarbības partneri – Baldones Kultūras centrs, Zane Ulmane un Elīna Brigmane.

Pasākums norisinājās projekta „Kaimiņu kopienu kopspēks”, Nr.2023.LV/NVOF/MAC/041/58, kuru īsteno biedrības Pierīgas Partnerība un Partnerība Daugavkrasts, ietvaros. Finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Biedrība “Baldones Māksla”

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

6 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

8 notikumi,

Vasarssvētku meistarklase

7 notikumi,

5 notikumi,

-

PAVASARA TIRGUS BALOŽOS

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

-

Lasītāju klubiņa tikšanās

4 notikumi,

4 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

3 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,

4 notikumi,