Ķekavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka amatā ieceļ Oskaru Kalniņu

Šodien, 15.jūnijā, Ķekavas novada domes sēdē par izpilddirektora vietnieku tika apstiprināts Oskars Kalniņš.

Kalniņa līdzšinējā profesionālā darba pieredze ir bijusi cieši un pastarpināti saistīta ar cilvēkresursu un iestāžu vadību. Kopš 1986.gada ir strādājis vadošos amatos, un kopš 1997.gada amata pienākumus veicis pašvaldības iestādēs, gan pašvaldības uzņēmumā direktora, gan pagasta padomes pārvaldnieka amatā. No 2007.gada pildījis Inčukalna novada domes izpilddirektora amata pienākumus. “Uzskatu, ka mana līdzšinējā darba pieredze, sniegs jaunu pievienoto vērtību Ķekavas novada pašvaldībai, nosprausto attīstības mērķu sasniegšanai,” tā O. Kalniņš. Darbu pašvaldībā izpilddirektora vietnieka amatā uzsāks 2022.gada 18.jūlijā.

Izpilddirektora amatā galvenie darba pienākumi būs: plānot un kontrolēt pašvaldības funkciju izpildi attīstības plānošanā un nekustamā īpašuma saimnieciski izdevīgā apsaimniekošanā un attīstībā; organizēt un kontrolēt pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādi un īstenošanu; uzraudzīt pašvaldībai piederošu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību efektīvu pārvaldību, ievērojot labas pārvaldīšanas principus; pārraudzīt teritorijas attīstības programmas un teritorijas plānojuma projektu; pārraudzīt pašvaldības īstenojamo projektu vadību īpašumu apsaimniekošanas un uzturēšanas jomā; koordinēt pārraugāmo jomu attīstībai nepieciešamo finanšu līdzekļu izlietošanu, kontrolēt finanšu līdzekļu izlietojumu; pildīt izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pildīt citus pienākumus.

Pēc balsojuma O. Kalniņš pateicās deputātiem par uzticību un apliecināja, ka ir gatavs dot pienesumu Ķekavas novada pašvaldības darba uzlabošanai: “Es ļoti labi apzinos, ka darba lauks un atbildība liela, jo uzticētās lietas ir vienas no grūtākajām un smagākajām. Tas nozīmē, ka darīšu visu, lai izpildītu man uzticētos darbus.”

Administratīvā pārvalde
15.06.2022

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

5 notikumi,

Bērnu uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Pieaugušo uzņemšana Baložu pilsētas kultūras nama 2023/2024 sezonas pulciņos un kolektīvos

Izstāde “Mēs krāsās”

5 notikumi,

5 notikumi,

4 notikumi,

-

PASTKARTE NO ROMAS

6 notikumi,

Tauriņa stāsts

Danču vakars

5 notikumi,

3 notikumi,

5 notikumi,

7 notikumi,

Pansija pilī

7 notikumi,

Baltais klusums

KUR PAZUDIS VILKS?

Bez mīlestības nedzīvojiet

6 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Sirsniņdienas darbnīca

8 notikumi,

-

Vai esi drošs internetā?

7 notikumi,

-

Danču vakars

7 notikumi,

PASAKAS KOKLĒM UN BALSĪM

7 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

10 notikumi,

Pansija pilī

9 notikumi,

MĪTI UN LEĢENDAS

7 notikumi,

5 notikumi,

6 notikumi,

-

Uzvārdu un vārdu stāsti

5 notikumi,

9 notikumi,

Gandrīz vecpuisis

10 notikumi,

Sirds Likums

7 notikumi,